Membri:

 • Dimitrov Bozhidar, Bulgarian Academy of Sciences
 • Ivan Brezina, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • John Harvey, Iowa University
 • Damian Kovac, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Daniela Kusa, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Thomas Oakland, University of Florida, SUA
 • Ida Prokopcakova, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Imrich Ruisel, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Michal Strizenec, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Ilie Puiu Vasilescu, Virginia University
 • Zisu Weintraub, Ministry of Public Security, Human Resources Division, Israel 

Membri:

 • Bianca Bogdana Archip - Universitatea Spiru Haret, București
 • Mihaela Chraif - Universitatea din București
 • Manuela Mihaela Ciucurel - Universitatea din Pitești
 • Elena Cocorada - Universitatea Tansilvania din Brașov
 • Diana Francisco  - Universitatea din București
 • Matei Georgescu - Universitatea Spiru Haret, București 
 • Alois Gherghuț - Universitatea Al. I. Cuza, Iași
 • Simona Maria Glăveanu - Universitatea Ecologică din București
 • Eugen Iordănescu - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
 • Oltea Joja -  Universitatea Titu Maiorescu, București
 • Julien Ferencz Kiss  - Universitatea din București 
 • Rodica Matei - Universitatea Spiru Haret, București, Romania
 • Brîndușa Orășanu - Universitatea Titu Maiorescu, București
 • Mariela Pavalache-Ilie - Universitatea Tansilvania din Brașov, Romania
 • Gabriela Popescu - Universitatea Spiru Haret, București, Romania
 • Viorel Robu - Universitatea Petre Andrei, Iași, Romania
 • Valentina Rujoiu - Universitatea din București
 • Paul Sârbescu - Universitatea de Vest, Timișoara
 • Elena Seghedin - Universitatea Al. I. Cuza, Iași
 • Maria Magdalena Stan  - Universitatea din Pitești
 • Zoia Vochiță - Colegiul Psihologilor din România
 • Doina Usaci - Universitatea Tansilvania din Brașov, Romania

Revista de Psihologie este condusă de Consiliul editorial, cu sprijinul unui prestigios  Comitet consultativ internaţional. Specialişti de renume din ţară şi străinătate supervizează calitatea ştiinţifică a articolelor publicate şi asigură promovarea publicaţiei în mediile ştiinţifice din România şi pe plan internaţional.


Membrii Consiliului editorial au fost numiţi de conducerea Academiei Române, în şedinţa Prezidiului Academiei Române din data de 8.10.2009, prin Decizia nr. 73-74/2009 și, respectiv, 1.03.2011, prin Decizia nr. 219/2011,  cu avizul secţiei de specialitate (Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie).


Membri:

 • Secretar general de redacţie: Maria Moţescu
 • Redactori: Georgeta Preda, Camelia Popa, Bogdan Danciu, Corneliu Ștefan Liță, Mihai Micle
 • Redactor (Editura Academiei): Iolanda Povară
 • Tehnoredactor (Editura Academiei): Doina Stoia