Preşedinte:

 • Academician Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Redactor şef:

 • Constantin Voicu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Redactori şefi-adjuncţi:

 • Mihai Aniţei, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Adrian Neculau,  Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Doina-Ştefana Săucan, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

Membri:

 • Septimiu Chelcea, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Margareta Dincă, Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Psihologie
 • Mihai Golu, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Psihologie
 • Luminiţa Iacob, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Gheorghe Iosif, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Aurora Liiceanu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Marcela Luca, Universitatea Transilvania din Braşov, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
 • Ana-Maria Marhan, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Nicolae Mitrofan, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Gheorghe Neacşu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „ConstantinRădulescu-Motru”
 • Maria NeagoeUniversitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Grigore Nicola, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Mihaela Roco, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Elena Stănculescu, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Ursula Şchiopu, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei