REVISTA DE PSIHOLOGIE

Tomul 51,   Nr. 3 – 4,  2005

 

SUMAR

 

STUDII ŞI CERCETĂRI

 • GENOVEVA POGORILOVSCHI, Omul contemporan în faţa provocărilor societăţii de consum
 • MARGARETA DINCĂ, ROBERT BÂRSAN, BOGDAN DANCIU, Personalitatea din perspectiva reciprocităţii sociale
 • RUXANDRA GHERGHINESCU, Empatia în negocierea cu alteritatea
 • BEATRICE ADRIANA BALGIU, Factor de mediu şi potenţarea disponibilităţilor creative în tehnică. I.
 • CAMELIA POPA, DELIA STRATILESCU, Optimizarea relaţiei jurnalist – comunicator. I. Model de investigaţie pentru domeniul educaţiei
 • ŞTEFAN LIŢĂ, BOGDAN STOIAN, Analiză comparativă a structurii factoriale a Scalelor MMPI–2 în instituţiile guvernamentale americane şi româneşti
 • VALERIA SAVU, Valoarea şi limitele testelor de desen tematic în psihodiagnoza unor grupe de afecţiuni psihice. II. Interpretarea unor studii experimentale şi concluzii

PUNCTE DE VEDERE

 • CORNELIA RADA, Coordonate demografice şi socio-psihologice. Tinerii şi divorţul (Studiu de caz)
 • CARMEN POPOVICI, Unele puncte de vedere asupra metaforei terapeutice

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 • ODETTE GÎRLAŞU-DIMITRIU, Empatia în psihopatologie, Bucureşti, Editura Victor, 2004, 202 p. (Maria Moţescu)
 • MARCELA RODICA LUCA, Personalitate şi succes profesional, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2003, 356 p. (Ion Ştefan)

IN MEMORIAM

 • HEATHER E.P. CATTELL, ŞTEFAN LIŢĂ, Cattell Centenary – A celebration of one of the most influential psychologists of the 20th century

↑SUS

 


 


Revista de Psihologie

Tomul 50,  Nr. 3–4, 2004

 

SUMAR

STUDII ŞI CERCETĂRI

 • GHEORGHE IOSIF, Câteva precizări privind modelele mentale
 • A. BOLBOCEANU, Dezvoltare cognitivă şi comunicare în preadolescenţă
 • ŞTEFAN C. LIŢĂ, Emotional issues assessment in law enforcement settings using a mental imagery. II
 • ELENA STĂNCULESCU, Simbolismul arhetipal şi testul Rorschach. II
 • VALERIU MIRCEA POPA, Problematica psihologică a receptării artei. I.
 • Concepte OCTAVIAN RUJOIU, Importanţa factorilor „leadership” şi „coeziune” în emergenţa gândirii de grup
 • CORNELIA RADA, Percepţia tinerilor cu privire la unele abateri de la conduita de rol marital
 • OVIDIU POPA-VELEA, Factori psihosociali care condiţionează aderenţa la tratament în bolile somatice

CONTRIBUŢII METODOLOGICE

 • CORNELIA-EUGENIA MUNTEANU, Necesitatea introducerii în uz a Inventarului Multifazic de Personalitate Minnesota-Adolescent (MMPI-A)

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 • LUMINIŢA MIHAELA IACOB, Etnopsihologie şi imagologie – Sinteze şi cercetări, Bucureşti, Editura Polirom, 2003, 250 p. (Mictat A. Gârlan)
 • G.G. CONSTANDACHE (coord.), Oglinda conştiinţei, Bucureşti, Editura Politehnica Press, 2003, 342 p. (Székely Attila)

↑SUS

 


 

CONTENTS

STUDIES AND RESEARCHES

 • GHEORGHE IOSIF, Some specifications on mental models
 • A. BOLBOCEANU, The cognitive development and communication during the preadolescence
 • ŞTEFAN C. LIŢĂ, Emotional issues assessment in law enforcement settings using a mental imagery. II
 • ELENA STĂNCULESCU, Archetipal symbolism and Rorschach test. II
 • VALERIU MIRCEA POPA, Psychological issues of the reception of art. I. Concepts
 • OCTAVIAN RUJOIU, The importance of “leadership” and “cohesion” in groupthink emergence
 • CORNELIA RADA, Young people perceptions about some deviasions from marriage behaviour
 • OVIDIU POPA-VELEA, Psychosocial factors conditioning the adhesiveness to the treatment of the somatic illnesses

METHODOLOGICAL CONTRIBUTIONS

 • CORNELIA-EUGENIA MUNTEANU, The need for the application of the Adolescent-Minnesota Multiphase Personality Inventory (MMPI-A)

CRITICISM AND REFERENCES

 • LUMINIŢA MIHAELA IACOB, Etnopsihologie şi imagologie – Sinteze şi Cercetări (Ethno psychology and imagology – Synthesis and researches), Bucureşti, Editura Polirom, 2003, 250 p. (Mictat A. Gârlan)
 • G.G. CONSTANDACHE (coord.), Oglinda conştiinţei (The mirror of consciousness), Bucureşti, Editura Politehnica Press, 2003, 342 p. (Székely Attila)

↑SUS