Programe doctorale


Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române este este acreditat  să conducă doctorate în domeniile Filosofie şi Psihologie.

Institutul organizează numai doctorat în regim "fără frecvenţă".


 

Studii doctorale în domeniul Psihologie

În cadrul Institutului sunt organizate anual examene de admitere la doctorat pentru domeniul Psihologie.

Pentru familiarizarea cu tematicile de doctorat, se recomandă aspiranţilor şi doctoranzilor să participe la prezentările de referate şi la comunicările susţinute în cadrul Institutului şi să consulte, la Biblioteca Departamentului de Psihologie (sala de lectură), rezumatele tezelor de doctorat susţinute până în prezent.

 

Conducatori de doctorate în domeniul Psihologie

 • Prof. Univ. Dr. Grigore Nicola  >>
 • Prof. Univ. Dr. Gheorghe Neacşu  >>
 • Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iosif  >>

 

Condiţiile şi programul de înscriere la doctorat

Admiterea se realizează în urma unui colocviu care are loc de regulă în perioada septembrie-octombrie, la data hotărâtă de Consiliul Ştiinţific al Institutului şi anunţată în timp util.

 • Numărul de locuri precum şi tematica de doctorat stabilită pentru fiecare an sunt afişate la sediul Institutului.
 • Media minimă de admitere este 8 (opt).

Au dreptul sa participe la concurs absolvenţi ai învăţământului universitar de lungă durată, în baza diplomei de licenţă.

Taxele sunt aprobate de prezidiul Academiei Române, în conformitate cu legile în vigoare.

 • Pentru alte detalii, contactaţi secretariatul Departamentului de Psihologie (persoana de contact: Dr. Bogdan Danciu).

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta o cerere de înscriere, însoţită de următoarele acte în copie autentificată:

 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de licenţă şi foaia matricolă aferentă;
 • Atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică susţinut la catedrele de limbi străine ale universităţilor acreditate şi avizat de conducătorul de doctorat;
 • Memoriu de activitate ştiinţifică.

Tema tezei de doctorat se stabileşte de către conducătorul tezei de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire. Vor fi admişi candidaţii care obţin note de minimum 8 (opt) la disciplinele care fac parte din domeniul de doctorat.