Oferte educaţionale pentru copiii din comunităţile dezavantajate

Bucureşti, aprilie 2010

 

Trei cercetători ai Departamentului de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, dr. Aurora Liiceanu, dr. Doina Ştefana Săucan şi dr. Mihai Micle au elaborat, împreună cu alţi specialişti din domeniile educaţiei şi sănătăţii, suportul de curs în cadrul proiectului: „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România”, în care au deţinut şi calitatea de experţi-formatori.

Obiectivul general al proiectului este promovarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive, de calitate pentru copii din comunităţi rurale prin formarea specifică a categoriilor de factori de decizie din domeniul învăţământului preuniversitar şi oferte educaţionale specifice.educatie sanatate

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Formarea stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe baza de intervenţii extracurriculare şi nonformale prin identificarea abordării educaţionale necesare;
  • Iniţierea ofertelor educaţionale specifice de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive de calitate pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale prin formarea categoriilor de factori de decizie din învăţământul preuniversitar;
  • Creşterea gradului de conştientizare la categorii de actori sociali locali asupra necesităţii de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive pentru copiii din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale;
  • Dezvoltarea şi implementarea de oferte educaţionale inclusive, extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale.

Finanţarea proiectului: co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Încadrarea proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară – 1-“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; DMI 1.1 –“Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/7, ID proiect: 4390