Volume publicate (2005 - 2001)

Category: Volume publicate
Published Date

2005


Ergonomie cognitiva si interactiune om-calculator

Gheorghe Iosif şi Ana-Maria Marhan (coord.) Ergonomie cognitivă şi interacţiune om-calculator. Bucureşti, Editura Matrix Rom, 2005.

Evoluţiile tehnologice din ultimii ani au determinat mutaţii în conţinutul muncii, cu creşterea semnificativă a ponderii activităţii cognitive, având ca rezultat dezvoltarea puternică a ergonomiei cognitive. Ergonomia cognitivă se preocupă de interacţiunea dintre om şi tehnologie cu accent pe procesele cognitive ale înţelegerii, raţionamentului şi folosirii cunoştinţelor şi, urmând tradiţia ergonomiei sistemelor om-maşină, ergonomia cognitivă se centrează în special pe interacţiunea dintre om şi mediul său activităţii sale cognitive. 

 [ Cuprinsul cărţii ]  

 

 

 2004

 
 

 

 

2003


2002

Ruxandra Gherghinescu. Empatia în cotidian. Cercetări experimentale, Bucureşti, Editura Aramis, 2002.

Volumul este axat pe analiza fenomenului empatic. Acesta este surprins în câteva dintre ipostazele sale, frecvent întâlnite în viaţa cotidiană. Este vorba despre conflicte şi tranzacţii sub tensiune, atribuire şi cunoaştere socială, situaţii în care este urmărit drumul parcurs de către empatie către maturitate.comunicaremicleFlorin Alexandrescu, Mihai Ioan Micle, Tehnici de comunicare interpersonală, Editura Arpt, 2002.

Lucrarea tratează, dintr-o perspectivă psihosociologică şi deopotrivă psiholingvistică, o problemă de certă actualitate: relaţia dintre trasăturile de personalitate şi competenţa comunicării. Această relaţie a fost abordată rar şi sporadic în câmpul cercetărilor ştiinţifice aflate la intersecţia celor două orizonturi: psihologia persoanei şi ştiinţele comunicării. Este o carte pe care o recomandăm studenţilor şi specialiştilor preocupaţi de eficienţa comunicării.


Ruxandra Gherghinescu. Introducere în psihologia cognitivă. Bucureşti, Editura Smart, 2002.

Lucrarea este un suport de curs la disciplina Psihologie cognitivă şi este elaborată în formatul specific învăţământului cu frecvenţă redusă. Sunt analizate procesele psihice, începând cu cele periferice, tratate în paradigma neo-conexionistă, până la procesele psihice centrale, tratate prin prisma paradigmei clasice-simbolice.


P. Popescu-Neveanu, C. Voicu (coord.). Studii şi sinteze de psihologie contemporană. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, 348 p.

 

2001Grigore Nicola. Istoria psihologiei. Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2001, 212p.

În două milenii şi jumătate, gândirea despre psihic a evoluat pe mai multe dimensiuni: terminologie, obiect, scop, metodologie şi relaţia cu alte ştiinţe. Consolidarea identităţii acestei ştiinţe despre viaţa de relaţie "subiect-obiect" este structurată în această carte prin apelul la conceptul major de paradigmă. În două milenii şi jumătate, gândirea despre psihic a evoluat pe mai multe dimensiuni: terminologie, obiect, scop, metodologie şi relaţia cu alte ştiinţe. Consolidarea identităţii acestei ştiinţe despre viaţa de relaţie "subiect-obiect" este structurată în această carte prin apelul la conceptul major de paradigmă.

Ruxandra Gherghinescu. Anotimpurile empatiei. Studii de psihologie socială cognitivă, Bucureşti, Edituara Atos, 2001.


După cum sugerează metafora din titlu, empatia este privită prin prisma modificărilor de acurateţe, ca urmare a impactului unor factori ce-şi au sorgintea în semnificaţiile pe care actorii sociali le conferă situaţiilor întâlnite în cotidian. Întreaga problematică este tratată într-o viziune constructivistă, la interfaţa dintre psihologia socială şi psihologia cognitivă, perspectivă relativ neglijată în literatura de specialitate.