Volume publicate în 2008

2008


violenta domestica

Aurora Liiceanu, Doina Ştefana Săucan, Mihai Ioan Micle. Dimensiuni psihosociale ale violenţei domestice. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.

Lucrarea se centrează asupra criminalităţii feminine cu referire specială la omorul comis asupra partenerilor de viaţă. Un astfel de studiu nu a mai existat în România. O astfel de investigare deschide o perspectivă exhaustivă asupra femeii criminal şi a relaţiilor conflictuale de cuplu. Studiul contribuie la înţelegerea motivaţiei şi naturii actului criminal feminin, la obţinerea unei imagini mai comprehensive privind personalitatea criminală feminină, la înţelegerea femeilor încarcerate pentru omor şi a dinamicii personale a comportamentului lor violent.tratat de psihoecologie

Grigore Nicola, Bogdan Danciu (coord.) Tratat de psihoecologie. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.

Onorat de Academia Română cu premiul "Vasile Conta", Tratatul  este prima lucrare românească în domeniul psihoecologiei, deşi premise conceptuale ale acestei arii problematice se regăsesc în opera lui C. Rădulescu Motru. În 20 de capitole, raportul om-ambient, fizic şi social, defineşte obiectivul unei noi ştiinţe despre reglajul psihic şi potenţialul uman. 


Aurora Liiceanu, Alice Năstase. Care pe care, femei şi bărbaţi. Editura Polirom, Iaşi (305 p.), ISBN: 973886971-4, 2008. 

Stilul rece, lucid, ştiinţific şi viziunea limpede despre relaţii şi cupluri a reputatului psiholog Aurora Liiceanu sunt juxtapuse manierei romantice, metaforice de a scrie despre iubire a lui Alice Năstase. Aflate în căutarea răspunsurilor la întrebările esenţiale legate de iubire, autoarele dezbat problemele cuplului şi ale sentimentelor greu încercate într-o lume grăbită şi mercantilă, în care bărbaţii şi femeile uită adesea să fie aliaţi, ci se situează în tabere adverse.


Adrian Neculau (sous la direction). La vie quotidienne en Roumanie sous le communisme. Paris, L’Harmattan, 2008, 262 p. (préface de Serge Moscovici).

Această carte surprinde teme precum unitatea şi divizarea societăţii româneşti timp de aproape 50 de ani, în în perioada totalitarismului comunist. Sunt analizate frica de zi cu zi a românilor, atitudinea faţă de cenzură, reprezentarea de sine în noile cadre instituţionale, rigide.