Cultura digitală, un capital nepreţuit al Văii Jiului

Cultura digitală, un capital nepreţuit al Văii Jiului

Petroşani, 14 mai 2010

 

Profesori şi elevi din întreaga Vale a Jiului au participat, la Petroşani, la un simpozion dedicat utilizării noilor tehnologii în cultură şi educaţie. Simpozionul Naţional „A treia Cultură” - Promisiuni şi perspective în învăţământul preuniversitar a fost organizat de Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Petroşani, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”.

 

Participanţii au vizionat filme admirabile realizate de copii cu ajutorul echipamentelor multimedia, premiate la concursuri naţionale de gen, şi au asistat la derularea practică a unor proiecte educaţionale informatizate pentru disciplinele fizică, geografie, limbi străine, chimie, biologie şi istorie.

Numărul mare de participanţi, atât din Petroşani, cât şi din Deva, Petrila sau Uricani, a demonstrat interesul deosebit al profesorilor şi elevilor pentru valorificarea culturii digitale în proiectele artistice şi educaţionale desfăşurate în şcoală, precum şi faptul că această cultură digitală reprezintă un capital nepreţuit pentru oamenii din Valea Jiului. Simpozionul a avut trei secţiuni: „Lumea virtuală – provocări actuale”, „Noi tehnologii, noi strategii didactice”, „Cum folosim calculatorul în clasă?” şi „A treia cultură-limite şi provocări”.

Elevii din Valea Jiului au prezentat, pe parcursul celor două zile ale simpozionului filme şi proiecte interesante, precum „Sistemul solar mai aproape de noi” şi „Ineditul cosmos” (proiecte de fizică), „Lasă mess-ul, ia o carte”, „Comunicarea între părinţi şi copii în era internetului”, „The ultimate hacker”, „Povestea mea – un film pe teme de comunicare”, „Prietenia virtuală între izolarea şi integrarea socială”, “Safe money!”, “Generaţia copy-paste”, “Un strop de verdeaţă pentru a prinde viaţă”, “Prietenia virtuală vs. prietenia reală” sau “Valorificarea turistică a monumentelor istorice din judeţul Hunedoara”.

Păstrând consecvenţa activităţilor de îndrumare metodologică a actorilor învăţământul preuniversitar (părinţi, profesori şi elevi), desfăşurate în ultimii ani, cercetătorii în psihologie s-au implicat în organizarea acestei manifestări din Valea Jiului. Conf. univ. dr. Ana Maria Marhan, cercetător al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” – Departamentul de Psihologie, autoare a unor lucrări de referinţă în domeniul psihologiei utilizării noilor tehnologii, a moderat sesiunile de comunicări ale elevilor şi profesorilor din Valea Jiului. Dr. Camelia Popa, cercetător în cadrul aceleiaşi instituţii, a prezentat studiul cu tema: „Educaţia şi economia digitală”. La simpozion a participat şi drd. Gabriel Ungureanu 

Nu ne mai putem închipui şcolile fără calculatoare

La rândul lor, profesorii au prezentat elevilor, părinţilor acestora şi celorlalţi invitaţi, comunicări pe o tematică vastă: “Experimentul de laborator clasic şi virtual”, “Comunicarea profesor-elev în era relaţiilor de socializare”, “Cum să folosim calculatorul la ora de engleză”, “Modelarea virtuală în experienţele de fizică”, “Cunoaşterea pe coama valului electronic (un nou surfing al cărţii)”, “Educaţia şi economia digitală”, “Cultura digitală şi disoluţia sensului”, “Adâncime filosofică şi maşini de calcul”, “Provocările etice şi morale în societatea informaţională”, “Integrarea echipamentelor în ora de biologie” şi “Strategii didactice moderne în predarea geografiei”.

 „Am insistat să intitulăm acest simpozion prin termenul A Treia Cultură pentru că el mi se pare foarte sugestiv pentru fenomenele culturale actuale. Pentru prima dată, termenul a fost folosit de gânditorul francez Edgar Morin, în 1975, pentru a diferenţia trei mari valuri ale culturii noastre: prima este cultura orală, specifică societăţilor arhaice; cea de-a doua, subintitulată Galaxia Gutenberg, apare odată cu inventarea tiparului şi o numim cultura scrisului; astăzi trăim într-o a treia cultură, aceea a audio-vizualului sau cultura digitală. Acest din urmă tip de cultură le înglobează şi le depăşeşte pe primele două. De aceea spun că, aşa cum nu ne putem închipui o şcoală fără biblioteci, a sosit momentul să nu ne mai putem închipui şcoli fără dotarea tehnologiei informaţionale actuale”, a declarat Gilbert Danciu, directorul instituţiei de învăţământ din Petroşani.

La rândul său, directorul ştiinţific al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Petroşani, profesorul Ana-Maria Palade, a arătat că utilizatarea calculatoarelor în procesul de învăţământ conduce la performanţe deosebite ale elevilor: „Există o explozie de creativitate în rândul copiilor, scut-metrajele, filmele şi proiectele educative realizate de ei ne arată că şi noi, ca profesori, trebuie să ţinem pasul cu noile tehnologii şi să le canalizăm în mod productiv această creativitate, prin noi strategii didactice. Mai mult, interesul acordat de cadrele didactice şi elevii din Valea Jiului unor astfel de proiecte dovedeşte preocuparea noastră de a schimba percepţia nefavorabilă care există despre această regiune a ţării”.