150 de ani de la întemeierea Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român. ASTRA (1861-2011)

150 de ani de la întemeierea Asociaţiunii Transilvane ASTRA (1861-2011)

Bucureşti, 25 octombrie 2011

 

Marți, 25 octombrie 2011, cercetătorii Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” au luat parte la sesiunea ştiinţifică 

„150 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA ASOCIAŢIUNII ASTRA (1861-2011)”.

 Manifestarea a fost organizată de Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române şi Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură şi Cultura Poporului Român. 

La Sibiu, în zilele  23-26 octombrie 1861 se înfiinţa Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, ASTRA, ce avea ca scop „înaintarea literaturii române şi cultura poporului român în deosebite ramuri prin studii, elaborare şi editare de opuri, prin premii şi stipendii pentru diferite specialităţi de ştiinţă şi arte”. Al. Mocioni, unul dintre vicepreşedinţi, o definea ca „expresie a solidarităţii şi unităţii noastre pe plan cultural”.

În cuvântul de deschidere, acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, a subliniat că ASTRA „a îmbrăţişat cultural naţiunea, a ajutat-o în mersul ei înainte, la integrarea ei în ansamblul mare al naţiunii, dar şi la integrarea ei europeană, în modernitate” şi a premers cu cinci ani înfiinţarea Societăţii Literare Române, devenită Academia Română. Au urmat comunicările susţinute de prof. Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii Transilvane ASTRA – „Trecutul şi prezentul Asociaţiunii ASTRA”; ÎPS Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului, Mitropolitul Ardealului – „Mitropolitul Andrei Şaguna şi Asociaţiunea ASTRA”; P.S. Mihai Frăţilă, episcop vicar greco-catolic de Bucureşti – „Mitropolitul Alexandru Sterca Şuluţiu şi Asociaţiunea ASTRA”; acad. Ionel Valentin Vlad, vicepreşedinte al Academiei Române – „Asociaţiunea ASTRA şi cultura românească”; acad. Alexandru Surdu, preşedintele Secţiei de Filozofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie – „Despărţământul Central-Braşov al ASTREI”; pr. prof. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române – „Asociaţiunea ASTRA şi biserica”; lect. dr. Silviu Borş, directorul Bibliotecii ASTREI; dr. Valeriu Olaru, directorul Complexului Naţional Muzeal  ASTRA – „De la Muzeul la Complexul Asociaţiunii”.

A fost o emoţionantă lecţie de istorie sintetizată de  acad. Valentin Vlad: „ASTRA a luat naştere ca urmare a unirii generaţiilor de români din timpul monarhiei Austro-Ungare şi a continuat ideile îndrăzneţe ale Programului din mai 1848 al Adunării Naţionale de pe Câmpul Libertăţii, unde cei 40.000 de reprezentanţi ai poporului român s-au ridicat împotriva feudalismului pentru o viaţă naţională proprie şi pentru cultura poporului român, singura fortăreaţă de apărare a fiinţei naţionale româneşti. Aprobarea întemeierii s-a datorat unor considerente de ordin politic , dar trebuie subliniat rolul pe care l-au avut doi mari Părinţi ai bisericilor ortodoxă şi greco-catolică – Andrei Şaguna şi Alexandru Sterca Şuluţiu”.