Evaluarea potenţialului depresiv în mediul artistic

 

Evaluarea potenţialului depresiv în mediul artistic

Bucureşti, 28 februarie 2011

 

Psihologii s-au aplecat asupra cercetării fenomenului suicidar în mediul artistic. La sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, Bucureşti, desfăşurată la 28 februarie 2011, Dr. Camelia Popa a prezentat comunicarea cu tema „Evaluarea potenţialului depresiv al tinerilor muzicieni – analiza primară a datelor pentru eşantionul-pilot”. 

 

Astfel, „muzicienii se remarcă printr-o senzitivitate crescută şi prin boemie. Ei au un temperament ambivert spre introvert şi o dependenţă înaltă de grupul profesional din care fac parte. Scorurile ridicate pentru anxietate evidenţiază că grupul-pilot are o imagine de sine instabilă, fluctuantă. Fobiile, depresia şi ipohondria pot fi prezente, pe fundalul sensibilităţii crescute”.

Update:

Cercetări complementare, cu privire la profilul psihologic al muzicianului şi la difuzarea informaţiilor referitoare la suicid pe Internet, au fost prezentate de cercetătorii Institutului la cea de-a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale PSIWORLD 2011, organizată la Bucureşti:

Marhan, A.-M., Sǎucan, D.Ş, Popa, C., Danciu, B., Searching the internet: a report on accesibility, nature, and quality of suicide-related information, Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 2ndEdition of the International Conference “Psychology and the Realities of the Contemporary World”- PSIWORLD 2011, 27-30 October, Bucharest.