Certificare în managementul cercetării avansate

 

Certificare în managementul cercetării avansate

Bucureşti, 21 iunie 2011


Patru cercetători ai Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, respectiv Dr. Mihai Ioan Micle, Dr. Bogdan Danciu, Dr. Ana-Maria Marhan şi Dr. Camelia Popa, au promovat modulul “Managementul cercetării avansate”, în cadrul proiectului Standarde Europene pentru Programe Postdoctorale Competitive de Formare în Domeniul Managementului Cercetării Avansate şi Expertizei Medico-Legale Psihiatrice. În urma procesului de evaluare a portofoliilor, Dr. Mihai Ioan Micle a obţinut premiul al doilea pe ţară.

 

 

Proiectul tip POSDRU, în cadrul căruia sunt formaţi în domeniul managementului cercetării avansate peste 200 de cercetători, se derulează în parteneriat cu Institutul Naţional de Medicină Legală, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi şi Institutul de Medicină Legală din Timişoara, dar are în program parteneriate transnaţionale cu instituţii similare din Anglia, Italia si Olanda, pentru asigurarea experţilor de specialitate.