Oferte educaţionale pentru copiii din comunităţile dezavantajate

 

Oferte educaţionale pentru copiii din comunităţile dezavantajate

Bucureşti, aprilie 2010

 

Trei cercetători ai Departamentului de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, dr. Aurora Liiceanu, dr. Doina Ştefana Săucan şi dr. Mihai Micle au elaborat, împreună cu alţi specialişti din domeniile educaţiei şi sănătăţii, suportul de curs în cadrul proiectului: „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România”, în care au deţinut şi calitatea de experţi-formatori.

Obiectivul general al proiectului este promovarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive, de calitate pentru copii din comunităţi rurale prin formarea specifică a categoriilor de factori de decizie din domeniul învăţământului preuniversitar şi oferte educaţionale specifice.educatie sanatate

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Finanţarea proiectului: co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Încadrarea proiectului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară – 1-“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; DMI 1.1 –“Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/7, ID proiect: 4390