România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?

România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?

Bucureşti, 12-13 februarie 2010

 

Mihai Ioan Micle, Doina-Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, cercetători la Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu Motru” – Departamentul de Psihologie au susţinut comunicarea „Dimensiuni psihosociale în recidiva minorilor delincvenţi” în cadrul secţiunii „Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc” a Conferinţei „România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?”, organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române. Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 12-13 februarie 2010 în Aula Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, respectiv în Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie 13, Bucureşti.


Conferinţa a fost prilejuită de o triplă aniversare. Astfel, s-au marcat 20 de ani de la schimbarea de regim din decembrie 1989, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a împlinit 20 de ani de activitate, iar Asociaţia Română de Sociologie, împreună cu revista sa, Sociologie Românească, au aniversat, de asemenea, 20 de ani de existenţă.