International Congress of Applied Psychology

 

International Congress of Applied Psychology

Melbourne, Australia, 11-16 iulie 2010

 

La Congresul Internaţional de Psihologie Aplicată desfăşurat la Melbourne, Australia, Dr. Margareta Dincă a susţinut, în calitate de coautor, două comunicări: 

  • Margareta Dincă, Dragoş Iliescu, Clinically maladjusted and adjusted couples: A preliminary study;
  • Dragoş Iliescu, Margareta Dincă, Validating Prediction for Children’s Temperament Style. Acest studiu, prezentat la secţiunea „Cross-cultural studies on children’s temperament” a adus atât suport empiric, cât şi informaţii validate, în sprijinul teoriei temperamentelor a lui Jung.

 

Cultura digitală, un capital nepreţuit al Văii Jiului

Cultura digitală, un capital nepreţuit al Văii Jiului

Petroşani, 14 mai 2010

 

Profesori şi elevi din întreaga Vale a Jiului au participat, la Petroşani, la un simpozion dedicat utilizării noilor tehnologii în cultură şi educaţie. Simpozionul Naţional „A treia Cultură” - Promisiuni şi perspective în învăţământul preuniversitar a fost organizat de Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Petroşani, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”.

 

Read more: Cultura digitală, un capital nepreţuit al Văii Jiului

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ECO-PSY “Unitate în diversitate”

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ECO-PSY “Unitate în diversitate”

Bucureşti, 15 aprilie 2010

 

Cercetătorii Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” – Departamentul de Psihologie –  au participat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ECO-PSY “Unitate în diversitate”, organizată de Facultatea de Psihologie a Universităţii Ecologice Bucureşti în data de 15 aprilie 2010.

Decanul Facultăţii de Psihologie este conf. univ. dr. Ruxandra Gherghinescu, cercetător ştiinţific III în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” – Departamentul de Psihologie.

Read more: Sesiunea de comunicări ştiinţifice ECO-PSY “Unitate în diversitate”

Oferte educaţionale pentru copiii din comunităţile dezavantajate

 

Oferte educaţionale pentru copiii din comunităţile dezavantajate

Bucureşti, aprilie 2010

 

Trei cercetători ai Departamentului de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, dr. Aurora Liiceanu, dr. Doina Ştefana Săucan şi dr. Mihai Micle au elaborat, împreună cu alţi specialişti din domeniile educaţiei şi sănătăţii, suportul de curs în cadrul proiectului: „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România”, în care au deţinut şi calitatea de experţi-formatori.

Read more: Oferte educaţionale pentru copiii din comunităţile dezavantajate

România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?

România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?

Bucureşti, 12-13 februarie 2010

 

Mihai Ioan Micle, Doina-Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, cercetători la Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu Motru” – Departamentul de Psihologie au susţinut comunicarea „Dimensiuni psihosociale în recidiva minorilor delincvenţi” în cadrul secţiunii „Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc” a Conferinţei „România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?”, organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române. Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 12-13 februarie 2010 în Aula Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, respectiv în Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie 13, Bucureşti.


Conferinţa a fost prilejuită de o triplă aniversare. Astfel, s-au marcat 20 de ani de la schimbarea de regim din decembrie 1989, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a împlinit 20 de ani de activitate, iar Asociaţia Română de Sociologie, împreună cu revista sa, Sociologie Românească, au aniversat, de asemenea, 20 de ani de existenţă.