Model de tehnoredactare


Model de tehnoredactare a articolelor propuse spre publicare în Revista de Psihologie


În fisierul atasat este prezentat un model de redactare a articolelor în conformitate cu cerințele revistei. Autorii sunt incurajaţi sa folosească direct acest format pentru scrierea propriilor articole. De aceea, recomandăm descărcarea acestuia  şi folosirea lui pentru introducerea textului articolului direct în acest format: