Programe si proiecte de cercetare derulate in anul 2007


Programe si proiecte de cercetare derulate in anul 2007


 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 2

Sisteme interactive în identitatea personală şi vocaţională: factorii autorealizării personale

 • Coordonator: Grigore Nicola
 • Durata: 2007 – 2009

Proiectul nr. 1: Structuri aptitudinal-atitudinale ale studenţilor şi valori profesionale în alegerea-formarea carierei

 • Titularul proiectului: Delia Stratilescu
 • Colectiv: Delia Stratilescu, Mihaela Camelia Popa, Aurora Liiceanu, Doina-Ştefana Săucan, Preda Georgeta
 • Durata: 2007 – 2009

Proiectul nr. 2: Adaptabilitatea cross-culturală

 • Responsabil: Grigore Nicola
 • Colectiv: Grigore Nicola, Adrian Neculau, Margareta Dincă, Bogdan Danciu,  Ruxandra Gherghinescu, Ionescu Bogdan, Bunea Lucia
 • Durata: 2007 – 2009

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 3

Strategii de optimizare a factorului uman în sisteme interactive

 • Coordonator: Gheorghe Iosif, Ana Maria Marhan
 • Durata: 2006 – 2007

Proiectul 1: Analiza psihologicã a muncii: metode si aplicatii în dezvoltarea resurselor umane.

 • Titularul proiectului: Corneliu Stefan Liţă
 • Durata: 2006 – 2007

Proiectul 2: Motivaţie şi performanţă – componente ale unui model de evaluare profesională

 • Titularul proiectului: Mihai Micle
 • Durata: 2006 – 2007

Proiectul 3. Componenta 1: Psihologia performanţei optimale: aplicaţii în proiectarea sistemelor interactive

 • Titularul proiectului: Ana-Maria Marhan
 • Durata: 2006 – 2007

Proiectul 3. Componenta 2: Modele cognitive ale deciziei: analize comparative şi optimizări ale procesului decizional pe responsabilităţi şi funcţii ierarhice

 • Titularul proiectului: Alexandru Iordan
 • Durata: 2006 – 2007

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 6

Elaborarea unui set de programe pentru dezvoltarea şi stimularea inteligenţei emoţionale în mediul şcolar

 • Coordonator: Mihaela Roco
 • Durata: 2006-2008