Programe si proiecte de cercetare derulate in anul 2007


Programe si proiecte de cercetare derulate in anul 2007


 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 2

Sisteme interactive în identitatea personală şi vocaţională: factorii autorealizării personale

Proiectul nr. 1: Structuri aptitudinal-atitudinale ale studenţilor şi valori profesionale în alegerea-formarea carierei

Proiectul nr. 2: Adaptabilitatea cross-culturală


 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 3

Strategii de optimizare a factorului uman în sisteme interactive

Proiectul 1: Analiza psihologicã a muncii: metode si aplicatii în dezvoltarea resurselor umane.

Proiectul 2: Motivaţie şi performanţă – componente ale unui model de evaluare profesională

Proiectul 3. Componenta 1: Psihologia performanţei optimale: aplicaţii în proiectarea sistemelor interactive

Proiectul 3. Componenta 2: Modele cognitive ale deciziei: analize comparative şi optimizări ale procesului decizional pe responsabilităţi şi funcţii ierarhice


 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 6

Elaborarea unui set de programe pentru dezvoltarea şi stimularea inteligenţei emoţionale în mediul şcolar