Prof. univ. dr. Gheorghe Iosif

 • Lista completa a lucrarilor publicate:  RO - PDFDomenii de cercetare:

 • Psihologia personalului: analiza activitǎţii şi ameliorarea pregǎtirii profesionale a strungarilor şi a operatorilor din industria automatizatǎ, precum şi examinarea psihologicǎ a personalului şi testarea capacitǎţii creative a cercetǎtorilor.
 • Cercetǎri experimentale de psihologie inginereascǎ (sursele de informaţie pe tablourile şi pupitrele de comandǎ).
 • Analiza funcţiilor operaţionale îndeplinite de cǎtre operatorii din procesele industriale automatizate (supraveghere şi diagnostic a proceselor tehnologice). Aceastǎ analizǎ s-a fǎcut din punctul de vedere al activitǎţii cognitive la operatori: modelul mental (fiind primul pe plan mondial în acest concept la operatori, 1968-1970), reprezentǎri mentale ca structuri de informaţii temporare, modelul cognitiv (strategii bazate pe elaborare de ipoteze şi testarea lor în diagnostic, anticiparea probabilistǎ, temporalǎ şi funcţionalǎ sau semanticǎ a disfuncţiilor).
 • Fiabilitatea umanǎ: multicauzalitatea incidentelor, accidentelor, erorilor cognitive la operatorul uman (temǎ înscrisǎ într-un program al Comisiei Comunitǎţii Europene).
 • Modelarea achiziţiei de cunoştinţe în informaticǎ şi cercetǎri psihologice în domeniul “Interacţiunii Om-Computer” (probleme de interfaţa om-calculator: utilizabilitate, personalizare).

Volume Publicate:

 • Iosif, Gh., Analiza psihologicǎ a muncii, în Al. Roşca (ed.), Psihologia muncii industriale, Bucureşti, Ed. Academiei, 1967, cap. II, partea A.
 • Iosif, Gh., Funcţia de supraveghere a tablourilor de comandǎ, Bucureşti, Ed. Academiei, 1970.
 • Moraru I. şi Iosif, Gh. (coordonatori şi coautori), Curs de psihologia muncii industriale  (cu elemente de ergonomie), Bucureşti, Institutul Politehnic, 1975.
 • Moraru, I. şi Iosif, Gh. (coordonatori şi coautori), Psihologia muncii industriale, Bucureşti, Ed. Didacticǎ şi Pedagogicǎ , 1976.
 • Iosif, Gh. şi Botez, C. (eds.), Psihologia muncii industriale, Bucureşti, Ed. Academiei, 1981 (Seria de “Sinteze de Psihologie Contemporanǎ ”). 
 • Iosif, Gh., Popescu, El. şi Weintraub, Z., Psihologia inginereascǎ şi activitatea de proiectare şi exploatare a sistemelor complexe, Bucureşti, Ed. Academiei, 1983.
 • Iosif, Gh., Activitatea cognitivǎ a operatorului uman, Bucureşti, Ed. Academiei, 1994.
 • Iosif, Gh. şi Moldovan Maria, Psihologia muncii, Bucureşti, Ed. Didacticǎ şi Pedagogicǎ,  1996.
 • Iosif, Gh., Fiabilitatea umanǎ în sistemele sociotehnice, Bucureşti, Ed. Studenţeascǎ, 1996. 
 • Iosif, Gh., Managementul resurselor umane. Psihologia personalului, Bucureşti, Ed. Victor, 2001. 
 • Iosif, Gh., şi Ana- Maria Marhan (eds.), Ergonomie cognitivǎ şi Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti, Matrix Rom, 2005, vol. 4.