Dr. Camelia POPA 


 Curriculum vitae:  RO - PDF ;   EN - PDF


Doctor în psihologie, cercetător ştiinţific la Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române, psiholog clinician și conferențiar universitar asociat. 

Este autoare sau coautoare a cinci cărți și a peste 50 de articole în reviste ISI, B sau BDI, capitole de cărți și rapoarte de cercetare.

Din lista de lucrări:

  • Popa, Camelia, (2013). Noi comportamente adictive: Internetul patologic, dependenţa de SMS-uri şi de televizor, Editura Universitară Bucureşti;
  • Popa, Camelia, (2011). Jurnalistul: personalitate şi profesie, Editura Universitară Bucureşti;
  • Popa, Camelia, (2013). Introducere în psihologia educaţiei, Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti;
  • Popa, Camelia, Ciobanu, Adela Magdalena (coord.) (2013). Tulburarea depresivă. Vol I. Noi direcţii de cercetare, Editura Academiei Române, Bucureşti.
  • Ciobanu, Adela Magdalena, Popa, Camelia (2013). Boala psihică şi eşecul social, Editura Universitară, Bucureşti.