Conf.univ.dr. Ana Maria MARHAN


 Curriculum vitae:  CV (EN)


 

 

Lucrări și publicații 

2012    2011   2010    2009    2008    2007     2006     2005    2004   2003    2002     2001     2000     1999  

 

 

2012

Săucan, D.S., Micle, M.I., Marhan, A.M., Oancea, G., The role of the cognitive behavioral approach in the reduction of the risk of recidivism for the persons under surveillance of the probation service, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier Ltd., ISSN: 1877-0428, Volume 33, 2012, p. 333-337. 

Marhan, A.M., Micle, M.I., Popa, C., Preda, G., A review of mental models research in child-computer interaction, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier Ltd., ISSN: 1877-0428 , Volume 33, 2012, p. 368-372. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.01.145

Marhan, A.M., Săucan, D.S., Popa, C., Danciu, B., Searching the internet: a report on accessibility, nature, and quality of suicide-related information, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier Ltd., ISSN: 1877-0428, Volume 33, 2012, p. 373-377. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.01.146

Marhan, A.M., Popa, C., Câteva observații privind relația dintre profilul de personalitate al utilizatorului și preferința pentru utilizarea Facebook, Revista Română de Interacțiune Om-Calculator. Ed. MatrixRom, Bucuresti, ISSN 1843-4460 2012, Vol. 5 (1), pp. 165-184

Marhan, A.M., A.M., Popa, C., Getting to know your students with Facebook. eLSE 2012: The 8th International Scientific Conference eLearning and software for Education 5682/2066-026X-12-092, Vol 1, 2012, pp. 215 – 220.

 

2011

Marhan, A.M., Beyond boredom and anxiety: experiencing flow in human-computer interaction. Proceedings of the third International Conference: Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences. Lozenec, Bulgaria, 8-10 iunie 2011. Printing House "Anghel Kunchev" - University of Rousse. ISSN:1313-7735. 2011, vol.3, pp.188-192

Vasile C., Marhan, A.M., Singer, F.M., Stoicescu, D., Academic self-efficacy and cognitive load in students. International Conference on Education and Educational Psychology 2010. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 12. Elsevier Ltd, 2011, P. 478-482

Marhan, A.M., Recomandări privind dezvoltarea de noi tehnologii interactive adresate copiilor. Revista Română de Interacțiune Om-Calculator, vol.4, nr.1, 2011

 

2010

Marhan, A.M., Noile tehnologii și dezvoltarea cognitivă a copilului: implicații și recomandări pentru proiectare. În C. Pribeanu, A. Reveiu (eds.) «Conferința Națională de Interacţiune om-calculator RoCHI 2010». 2-3 Septembrie 2010, București, România. Revista de Română de Interacţiune Om-Calculator, Vol 3 (numar special). Bucureşti: Editura MatrixRom, 2010, p. 127-130. ISSN: 1843-4460

 

2009

Marhan, A.M., Analiza cognitivă a sarcinii: considerații teoretico-metodologice. Revista Română de Interacțiune Om-Calculator, vol. 2, nr.2, 2009

Marhan, A.M., Rezolvarea problemelor complexe: teorii și modele. Revista de cercetări Filosofico – Psihologice, Editura Academiei Române, nr. 1, 2009.

Marhan, A.M., Psihologia experienței optimale: implicații în interacțiunea om-calculator: Revista de psihologie, Bucureşti: Editura Academiei Romane, t. 54, nr. 3-4, 2008, p. 249-260.

Marhan, A.M., Proiectarea sarcinilor cognitive distribuite în interacţiunea om-calculator. Revista de psihologie, Bucureşti: Editura Academiei Romane, t. 53, nr. 1-2, 2007, p. 27-38.

 

2008

Marhan, A.M., Modalități de reprezentare a emoțiilor în comunicarea bazată pe text. In St. Trăușan-Matu (eds.) Interacțiunea conversațională în sistemele collaborative pe web. București: MatrixRom, 2008, p. 81-104 ISBN 978-973-755-393-5

Marhan, A.M., Interacţiunea om – calculator: o perspectivǎ psihoecologicǎ, In Gr. Nicola, B. Danciu (eds.), Tratat de psihoecologie. Bucuresti: Editura Academiei Romane, 2008, p. 277-309. ISBN 978-973-27-1545-1

Popovici, D.M., Marhan, A.M. Virtual Reality-based Environments for Learning and Training. În D. Talaba, A. Amditis (eds), Product engineering. Tools and Methods Based on Virtual Reality, Springer Verlag, 2008. p.123-140. ISBN: 978-1-4020-8199-6

 

2007

Marhan, A.M., Psihologia utilizării noilor tehnologii. Iaşi, Institutul European, 2007, 144 pag. ISBN: 978-973-611-513-4

Marhan, A.M., Connectivism: steps towards rethinking elearning theory and practice. In I. Roceanu. (coord) The South-East European Space in the Context of Globalisation. Proceedings of the International Scientific Conference XXI Strategies, section 7 "E-learning and Software for Education". Bucharest, 12-13 April, 2007. "Carol I" National Defence University Publishing House, 2007. p. 295-302. ISBN: 987-973-663-535-9, 987-973-663-535-8

Marhan, A.M., Towards a Black Sea virtual university. In Di Benedetta, Carlo (Eds.) Proceedings of the General Assemblies VIII (Valencia), IX (Bari), X (Foggia), XI (Izmir) of the Community of Mediterranean Universities (CMU). Bari: Adda Editore, 2007, p. 101-104. ISBN 978-888-082-682-8

Popovici, D.M., Marhan, A.M. (eds.), Interacţiune om-calculator 2007. Volumul de lucrări al celei de-a patra Conferinţe Naţionale de interacţiune om-calculator. Bucureşti: Editura MatrixRom, 2007, 242 pag.

Marhan, A.M., Aspecte metodologice în analiza şi evaluarea sarcinilor cognitive distribuite. În D.M. Popovici, A.M. Marhan (eds.) «Interacţiune om-calculator 2007». Volumul de lucrări al celie de-a patra Conferinţe Naţionale de Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti: Editura MatrixRom, 2007, p. 115-122. ISSN: 1843-4460

Marhan, A.M., Starea de flux in interacţiunea om-calculator. În D.M. Popovici, A.M. Marhan (eds.) «Interacţiune om-calculator 2007». Volumul de lucrări al celei de-a patra Conferinţe Naţionale de Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti: Editura MatrixRom, 2007, p. 99-102. ISSN: 1843-4460

Marhan, A.M., WebLogul: de la artefact la instrument educaţional. În D.M. Popovici, A.M. Marhan (eds.) «Interacţiune om-calculator 2007». Volumul de lucrări al celie de-a patra Conferinţe Naţionale de Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti: Editura MatrixRom, 2007. p.207-208. ISSN: 1843-4460

Marhan, A.M., Vasile, C., Psihologia adolescentei şi a vârstei adulte. Ploieşti: Editura Universităţii din Ploieşti, 2007. ISBN: (13) 978-973-719-156-4

 

2006

Ana–Maria Marhan (2006). Conectivismul: implicaţii pentru proiectarea învăţării în reţea. În Ctin Gelu Apostol, Dorian Gorgan (Eds.) Interactiune Om-Calculator 2006. Volumul de lucrari al Conferintei Nationale de Interactiune Om-Calculator – RoCHI2006. Supliment al revistei Informatica Economica, Vol X, ISSN: 1453-1305, Ed INFOREC, 2006, pp. 199-200.

Marhan, A.M., Connectivism: concepts and principles for emerging learning networks. In M. Vlada, G. Albeanu, D. M. Popovici (Eds.) Virtual Learning - Virtual Reality. Proceedings of ICLV 2006 - the 1st International Conference on Virtual Learning. Bucharest University Press, 2006. p. 209-216. ISBN: 973-737-218-2

 

2005

Cristea,V., Trăşan-Matu, Şt., Udrea, O. (coord.), Iosif, Gh., Marhan, A.M., Niculescu, C., Sisteme inteligente de instruire pe web. Bucureşti: Politehnica Press, 2005. ISBN: 973-8449-85-5

Iosif, Gh., Marhan, A.M. (Coord.). Ergonomie cognitivă şi interacţiune om-calculator. Bucureşti: Matrix Rom, 2005. ISBN: 973-685-923-1

Iosif, Gh., Marhan, A.M. Analiza şi managementul erorilor în interacţiunea om-calculatorIn Gh. Iosif, AM. Marhan (eds.) Ergonomie cognitivă şi interacţiune om-calculator. Bucureşti: Matrix Rom, 2005. p. 79-112. ISBN: 973-685-923-1

Marhan, A.M., Funcţionare cognitivă şi performanţă umană. Factori cognitivi în achiziţionarea de cunoştinţe. Teză de doctorat, Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române, 2005.
Coordonator științific: prof. univ. dr. Gheorghe Iosif

 

2004

Marhan, A.M., Comunicarea mediată de noile tehnologii. În L. Căpiţă, M. Cerkez (coord.) Dezvoltarea competenţelor de comunicare în învăţământul obligatoriu. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2004. p. 106-117.

Marhan, A.M., Interacţiunea om-calculator: tendinţe actuale. Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, t. 50, nr. 1-2, ianuarie-iunie 2004. p. 111-117.

Marhan, A.M., Noi direcţii în studiul interacţiunii om-calculator: teoria activităţii cognitive distribuite. În Şt. Trăuşan-Matu, C. Pribeanu (Eds.) «Interacţiune om-calculator 2004 ». Volumul de lucrări al Primei Conferinţe Naţionale de Interacţiune om-calculator – RoCHI 2004, Universitatea Politehnica Bucureşti, 23-24 septembrie 2004. Bucureşti: Printech, 2004, p 23-32.

Marhan, A.M., Paterno', F., Santoro, C., Designing Distributed Task Performance In Safety-Critical Systems Equipped With Mobile Devices. In Johnson, C., Palanque, P. (Eds.). Human Error, Safety and Systems Development 2004. Proceedings of HESSD 2004, Toulouse, France, 22-27 August 2004. Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 301-317. ISBN 1-4030-8152-9.

Niculescu, C., Marhan, A.M., Grosu, D., Dezvoltarea interfeţei tutor în cadrul implementării soluţiei de elearning uniSMART. În Şt. Trăuşan-Matu, C. Pribeanu (Eds.) «Interacţiune om-calculator 2004». Volumul de lucrări al Primei Conferinţe Naţionale de Interacţiune om-calculator – RoCHI 2004, Universitatea Politehnica Bucureşti, 23-24 septembrie 2004. Bucureşti: Printech, 2004, p. 304-314.

 

2003

Iosif, Gh., Marhan, A.M., Analiza sarcinii. În C. Pribeanu (coord.) Introducere în interacţiunea om-calculator. Bucureşti: Editura Matrix Rom, 2003. p. 97-116. ISBN: 973-685-638-0

Marhan, A.M., Evaluarea sistemelor interactive. În C. Pribeanu (coord.) Introducere în interacţiunea om-calculator. Bucureşti: Editura Matrix Rom, 2003, p. 179-200. ISBN: 973-685-638-0

Trauşan-Matu, Şt., Ana-Maria Marhan, Gh.Iosif, I.Juvină, Generation of Cognitive Ergonomic Dynamic Hypertext for E-Learning. In Harris, D., Duffy, V., Smith, M., Stephanidis, C. (eds.) HCI International 2003, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Vol 3, 2003, p. 607-611. ISBN-10: 0805849327; ISBN-13: 978-0805849325

 

2002

Şt. Trăuşan-Matu, Gh. Iosif, I. Juvină, Marhan, A.M., Task Modelling in Intelligent Tutoring Systems on the Web. In C. Pribeanu, J. Vanderdonckt (Eds.), Task Models and Diagrams for User Interface Design. Proceedings of 1st International Workshop on Task models and Diagrams for user interface design Tamodia'2002 (Bucharest, 18-19 July 2002). Bucharest: INFOREC Publishing House, 2002, p. 18-24. ISBN: 973-685-638-0

Juvină, I., Gh. Iosif, Ana-Maria Marhan, Şt. Trăuşan-Matu, G.van der Veer, Cristina Chisăliţă, Analysis of Web Browsing Behaviour - a great potential for psychological research. In C. Pribeanu, J. Vanderdonckt (Eds.), Task Models and Diagrams for User Interface Design. Proceedings of 1st International Workshop on Task Models and Diagrams for user interface design Tamodia'2002 (Bucharest, 18-19 July 2002). Bucharest: INFOREC Publishing House, 2002, p. 170-177. ISBN: 973-8360-01-3.

Marhan, A.M., Competenţa digitală. Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, t. 48, nr. 3-4, iulie-decembrie 2002. p. 111-117.

Juvinã, I., Trăuşan-Matu, Şt., Iosif, Gh., Van der Veer, G., Marhan, A.M., Chisăliţă, C., Analysis of web browsing behavior. Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, vol. 48, nr. 1-2, ian.– iun. 2002, p. 77-88.

 

2001

Niculescu, C., Marhan, A.M., Medii de instruire prin colaborare la distanţă. Revista de Informatică Economică. Bucureşti: INFOREC, vol.5, nr. 3 (19), 2001, p. 118-126.

Iosif, Gh., Marhan, A.M., Juvină, I., Trăuşan-Matu, Şt., Proiectarea cooperativă a unui sistem inteligent de instruire pe web. Revista de Informatică Economică, Bucureşti: INFOREC, vol.5, nr. 3 (19), 2001, p. 135-143.

Iosif, Gh., Marhan, A.M., Juvinã, I., Strategii de creştere a utilizabilităţii şi dezvoltare a competenţelor de bază ale populaţiei României pentru utilizarea tehnologiei informaţiei. În F. Filip (coord.) Societatea informaţională – Societatea cunoaşterii: concepte, soluţii şi strategii pentru România. Bucureşti: Ed. Expert, 2001. p.225-238. ISBN: 973-8177-42-1

Marhan, A.M., Perspective teoretice şi metodologice în studiul modelării mentale. Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, vol. 47, nr. 3–4, ianuarie-iunie 2001. p. 181-193.

Gh. Iosif, Şt. Trăuşan–Matu, Marhan, A.M., I. Juvină, M. Gheorghe, Factori psihologici si educationali implicati in instruirea asistata de sisteme inteligente. Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, vol. 47, nr. 1-2, ianuarie-iunie 2001. p. 67-77.

Marhan, A.M., Gh. Iosif, St. Trãusan–Matu, I. Juvinã, I., Preview of Romanian Students' Opinions on Internet and Education. In N. Nistor & M. Jalobeanu (Eds.) Internet as a Vehicle for Teaching and Learning. Proceedings of the Romanian Internet Learning Workshop, August 11 - 20, 2001. Teacher's House Cluj Publisher, 2001, p. 59-64.

 

2000

Şt. Trăuşan–Matu, Gh. Iosif, Marhan, A. M., I. Juvină, Experiments in Personalised Learning through Dynamic Web Pages. In N. Nistor & M. Jalobeanu (Eds.) Internet as a Vehicle for Teaching and Learning. Proceedings of the Romanian Internet Learning Workshop, June 26 - July 8, 2000, Teacher's House Cluj Publisher, 2000, p. 61-70. ISBN: 973-99287-8-1

 

1999

Marhan, A.M., Mental Models and Propositional Reasoning. Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, vol. 45, nr. 3-4, iulie-decembrie 1999. p 173-179.

Marhan, A.M., Metafora în interacţiunea om-calculator. Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, vol. 45, nr. 1-2, ianuarie-iunie 1999, p. 51-57.

Gh. Iosif, I. Juvină, Şt. Trăuşan–Matu, Ana–Maria Marhan: Aspecte ale achiziţiei de cunoştinţe în modelarea studentului pentru un sistem inteligent de instruire, Revista de Psihologie, Bucureşti: Ed. Academiei Române, 45, No. 1-2, 1999. p. 31-51.

Iosif, Gh., Trăuşan–Matu, Şt., Juvină, I., Marhan, A.M., Experimentarea unor factori ai achiziţiei de cunoştinţe pentru un sistem inteligent de instruire. În V. Cândea (coord.) Dezvoltarea în pragul mileniului trei. Bucureşti: Europa Nova, 1999.