• 10 octombrie 2007, ora 11:00

Vă invităm să participaţi la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul:

Aspecte ale fricii şi anxietăţii la şcolarii adolescenţi

  • Autor: Drd. Florin ULETE
  • Conducător ştiintific: prof. univ. dr. Grigore NICOLA