• 10 iulie 2007, ora 11:00.

Şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul:

Procesare cognitivă în situaţii atipice de învăţare.

  • Autor: Drd. Alexandru D. IORDAN
  • Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Grigore NICOLA