>> 6 iulie 2006:

Are loc şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat:

Coordonate personologice ale profesiei de jurnalist

Autor: drd. Camelia Mihaela POPA;

Coordonator: prof. univ. dr. Gheorghe NEACŞU