>> 12 februarie 2007:

Şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul:

Motivaţie şi performanţă: elaborarea unui sistem de evaluare profesională.

  • Autor: Drd. Mihai Ioan MICLE
  • Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gheorghe IOSIF

>> Rezumatul tezei de doctorat este disponibil pentru consultare în limbile română şi franceză:

Rezumat în limba română [ PDF ]

Rezumat în limba franceză [ PDF ]