>> 17 aprilie 2007:

Are loc sedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul:

Incidenţa inteligenţei emoţionale în cristalizarea profilului personologic al ofiţerului de marină militară.

Autor: Drd. Carmen Luminiţa COJOCARU

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Grigore NICOLA

>> Rezumatul tezei de doctorat este disponibil pentru consultare în limbile română şi franceză:

Rezumat în limba română [ PDF ]

Rezumat în limba franceză [ PDF ]