• 19 iulie 2007, ora 11:00

Şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul:

Ideomotricitatea şi pattern-urile de învăţare în gimnastica ritmică

  • Autor: Drd. Lepădatu Ioana 

  • Conducător ştiintific: prof. univ. dr. Grigore NICOLA

Rezumatul tezei de doctorat este disponibil pentru consultare în limbile română şi engleză.