23 decembrie 2011, ora 11:00

Vă invităm să participaţi la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul:

Analiza erorilor de măsurare în evaluarea personalităţii

  • Autor: Drd. Corneliu Ştefan LIŢĂ 
  • Conducător ştiintific: prof. univ. dr. Gheorghe IOSIF