• 20 decembrie 2011, ora 13:00

Vă invităm să participaţi la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat cu titlul:

Studiul competenţei parentale: o abordare structural dinamică în scopul proiectării unui program de formare-dezvoltare 

  • Autor: Drd. Simona Maria GLĂVEANU 
  • Conducător ştiintific: prof. univ. dr. Grigore NICOLA