Simpozion jubiliar:  

"Modernitatea operei lui Constantin Rădulescu Motru"

Bucureşti, 16 iunie 2007

Sala de Consiliu a Institutului de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, Bucureşti.

Organizatori:

  • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
  • Academia Romana - Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru"

Simpozionul "Modernitatea operei lui Constantin Rădulescu Motru" s-a desfăşurat în cadrul manifestărilor dedicate centenarului psihologiei la Universitatea Bucureşti.

Au participat cercetători şi cadre didactice din învăţământul universitar (psihologi,  filosofi, psihopedagogi).

„Ca operă şi destin, Constantin Rădulescu Motru este un „obelisc al binelui”, o înălţime care dă generaţiilor orientare, robusteţe în gândire şi spirit istoric-naţional. Comportamentul nostru, începând cu studiul vastei sale opere şi simpozionul de astăzi, continuând cu reluări, experimentărişi dezvoltări, – reprezintă o replică istorică la concepţia psiho-antropologică asupra poporului nostru”, a arătat prof. univ. dr. Grigore Nicola, şeful Departamentului de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”. Preşedintele Comitetului de organizare a Simpozionului, prof. univ. dr. Mihai Aniţei (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea Bucureşti) a prezentat, la rândul său, concepţia modernă a lui Constantin Rădulescu-Motru privind psihologia ca ştiinţă experimentală.

Comunicările ştiinţifice ale participanţilor au abordat o problematică variată, circumscrisă aspectelor psihologice, psihopedagogice, filosofice şi istorice desprinse din opera lui Constantin Rădulescu-Motru relevând, totodată, modernitatea şi actualitatea acestora.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.centenarpsi.unibuc.ro