Volume publicate în 2010

 

2010


Ioan Mihai Micle, Doina Ştefana Săucan. Motivarea personalului: ghid pentru manageri. Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2010, 273 p.

Cea mai mare parte a conflictelor de muncă, ineficienţa sau chiar falimentul unor organizaţii au ca principală cauză un management defectuos al resurselor umane. Autorii cărţii oferă managerilor o abordare a problemelor de HR, din perspectiva specialistului în problematica psihologiei muncii, industriale și organizaţionale. Pornind de la afirmaţia psihologului Kurt Lewin "nimic nu este mai practic decât o bună teorie”, în această lucrare - ghid persoanele preocupate de problematica resurselor umane vor găsi informații utile, teorii, principii și modele pe care le pot  transpune în practică.

 

 


 

 
femeiAurora Liiceanu. Patru femei, patru poveşti. Editura Polirom, Iaşi (336 p.), ISBN : 978-973-46-1647-3, 2010. 
Volumul reuneşte patru biografii de femei exemplare, a căror existenţă a fost legată de artă şi care şi-au uimit contemporanii prin originalitate: Coco Chanel (1883-1971), Elisaveta Bagreana (1893-1991), poetă din Bulgaria, laureată a Premiului Nobel, Cecilia Cutescu-Storck (1879-1969), pictoriţă, prima femeie profesor într-o academie naţională de arte din Europa, şi Lee Miller (1907-1977), fotomodel devenit fotograf de razboi. Aşadar o franţuzoaică, o bulgaroaică, o româncă şi o americană, fiindcă tot trăim în epoca globalizării. Cele patru poveşti de viaţă reprezintă patru sindroame: al banilor (bogăţiei), al iubirii, al puterii şi al aventurii.
 

 
 
 

Margareta Dincă (coordonator). Câmpul universitar - O cultură a provocărilor. Editura Universitară, Bucureşti, 2010.

Ignorându-se cerinţele pieţii muncii şi ale integrării sociale în general, învăţământul universitar actual vizează în special un nivel de suprafaţă al reuşitei în carieră - informaţii în domeniu şi abordări teoretice şi training-uri de tip prelegeri. Aceste modalităţi de formare par neadaptative într-o societate în transformare, cu o evoluţie ce pare a fi haotică. Volumul propune o abordare nouă a conceptului de performanţă în locul clasicelor evaluări prin note şcolare, şi anume o discuţie a performanţei în termeni de adaptare la mediul academic.

 


 

Aurora Liiceanu. Rendez-vous cu lumea. Editura Polirom, Iaşi (304 p.), ISBN: 978-973-46-1654-1, 2010. 

„Nu există egalitate între sexe, există doar care pe care, sigur, şi dragoste există, dar ele sunt legate. Iubire oarbă nu există, iubirea trebuie câştigată. Bărbatul trebuie să înţeleagă ce înseamnă o femeie. O femeie e o femeie... Femeile vor cu orice preţ ca bărbaţii să renunţe la cele trei atribute prin care sunt definiţi: emoţionalitatea restrictivă, inhibiţia afecţiunii şi preocuparea pentru succes. Ele vor iubire. Dar, culmea, ele sunt atrase exact de cei care corespund atributelor de mai sus. S-ar îndrăgosti ele, oare, de bărbati sensibili şi emotivi, mângâietori şi plini de tandreţe ca o mamă şi neanimaţi de ambiţii de ascensiune socială?”


 

 

Margareta Dincă, Mihalcea, A.. Metodologia cercetării ştiinţifice. Editura Renaissance, Bucureşti, 2010.

Din punct de vedere etimologic, metodologie înseamnă „ştiinţa metodelor”. În ştiinţele sociale, metodologia presupune două laturi, analiza cercetărilor recunoscute de comunitatea ştiinţifică şi formularea unor noi propuneri de studii care să permită perfecţionarea şi dezvoltarea cunoaşterii realităţii psihologice şi sociale. Realizarea acestor scopuri presupune informaţii referitoare la modelele de cercetare, metode, proceduri ş.a. Volumul de faţă oferă aceste informaţii teoretice, dar şi exemple de studii practice.

 

 

 


 

Aurora Liiceanu. La taifas. Polirom, Iaşi, 2010.

Prin ce se defineşte o mare iubire? Obsesia fetelor de a se căsători se naşte din propria lor dorinţă sau este înoculată de familie, de cărţi si de emisiunile TV? Cum eşti privit în România daca eşti single? Ceea ce ni se întâmplă este pură întîmplare sau destin prestabilit? Aurora Liiceanu încearcă să răspundă la aceste întrebări – şi la multe altele – prin intermediul unor poveşti de viaţă pline de tâlc.