Colegiul de Redacţie


Revista de Psihologie este condusă de Consiliul editorial, cu sprijinul unui prestigios  Comitet consultativ internaţional. Specialişti de renume din ţară şi străinătate supervizează calitatea ştiinţifică a articolelor publicate şi asigură promovarea publicaţiei în mediile ştiinţifice din România şi pe plan internaţional.


Membrii Consiliului editorial au fost numiţi de conducerea Academiei Române, în şedinţa Prezidiului Academiei Române din data de 8.10.2009, prin Decizia nr. 73-74/2009 și, respectiv, 1.03.2011, prin Decizia nr. 219/2011,  cu avizul secţiei de specialitate (Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie).