Revista de Psihologie: 2008, t. 54, nr. 1-2

 

 


Revista de Psihologie

Tomul 54,  Nr. 1–2,  2008

 

SUMAR si rezumate [RO] CONTENTS and abstracts [EN]

Versiunea integrala în limba română:  Download PDF


 

SUMAR

 

STUDII  SI  CERCETARI

 • CEZAR GIOSAN, IRINA VINTILĂ, Psihologia evoluţionistă – o nouă perspectivă în ştiinţele psihicului
 • ADRIAN PRISĂCARU, Orientări teoretice şi valenţe aplicative ale psihologiei pozitive
 • GRIGORE NICOLA, Ideaţie psihoecologică la Constantin Rădulescu-Motru
 • MARIA NEAGOE, Problema cogniţiei în psihologie. I
 • MICHAL STRIZENEC, Spirituality – concept and measurement
 • ELENA STĂNCULESCU, Psychological correlates of the social skills
 • MIHAI IOAN MICLE, Motivaţie – modele clasice şi integrative.II
 • ALEXANDRU D. IORDAN, Modele cognitive ale deciziei
 • MARGARETA MODREA, De la Sinele psihanalitic la self(ismul) contemporan. II
 • CARMEN-LUMINIŢA COJOCARU, Inteligenţa emoţională – cercetare experimentală. I.
 • FLORIN ULETE, Aspecte etiologice şi simptomatologie ale anxietăţii la adolescenţi
 • VIOLETA IONESCU, Siguranţă şi fiabilitate umană în aviaţie
 • CORNELIA RADA, Repere ale antropogenezei – reprezentări cu relevanţă privind raporturile între sexe

PUNCTE DE VEDERE

 • VIOREL ROBU, Câteva reflecţii asupra problemelor de traducere în limba română a conceptului SELF
 • ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Mitul, ca operaţie persuasivă

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 • MIHAI ANIŢEI, Psihologie experimentală, Iaşi, Editura Polirom, Seria Collegium, 2007, 394p. (C. Voicu)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

 • Simpozionul jubiliar „Modernitatea operei lui Constantin Rădulescu-Motru” (Grigore Nicola şi Maria Moţescu)
 • Simpozionul „85 de ani de la naşterea marelui psiholog român Marian Bejat” (Maria Moţescu)
 • Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator (Alexandru Iordan, Ana-Maria Marhan)

 

↑SUS


 

Revista de Psihologie: 2007, t. 53, nr. 3-4


Revista de Psihologie

Tomul 53,  Nr. 3–4,     2007    


SUMAR si rezumate [RO] CONTENTS and abstracts [EN]


SUMAR

STUDII SI CERCETARI

 • MIHAI ANIŢEI, MIHAELA POPA CHRAIF, The life long learning strategies and benchmarking policies in Romania
 • ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Interacţiune şi contract de comunicare
 • MARIA NEAGOE, Organizarea sistemică a atenţiei selective. Un model explicativ
 • MIHAI IOAN MICLE, Motivaţie – modele clasice şi integrative .I
 • CAMELIA POPA, Profilul personologic (factorial) al jurnalistului
 • GABRIELA FLORENŢA POPESCU, Vârstele timidităţii
 • ŞTEFAN C. LIŢĂ, Solicitări psihice în activitatea personalului din domeniul ordinii şi siguranţei publice
 • DOINA-ŞTEFANA SĂUCAN, AURORA LIICEANU, Violenţa maritală şi criminalitatea feminină
 • ADRIAN PRISĂCARU, Controlul stresului pe câmpul de luptă

CONTRIBUŢII METODOLOGICE

 • MIHAI ANIŢEI, Posibilităţi şi limite în abordarea experimentală a conştiinţei – aspecte metodologice

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 • ION MORARU, Psihologia haologică, Bucureşti, Editura Matrix Rom, 2006, 138 p. (Beatrice Balgiu)
 • MIHAI C. TEODORESCU, Teologia naturală şi etica planificării familiale, Bucureşti, Editura Paideia, 2006, 364 p. (Cornelia Rada)

 

↑SUS


 

Revista de Psihologie: 2006, t. 52, nr. 3-4


Revista de Psihologie

Vol. 52, Nr. 3-4, 2006

Contents [RO, EN, FR]


SUMAR

STUDII ŞI CERCETĂRI

 • CAMELIA POPA, DELIA STRATILESCU, Impactul televiziunii asupra profilului personologic în preadolescenţă şi adolescenţă. I.
 • DELIA STRATILESCU, CAMELIA POPA, Impactul televiziunii asupra profilului personologic în preadolescenţă şi adolescenţă. II
 • MARGARETA MODREA, Constant şi variabil în imaginea de sine la adolescenţi – cercetare longitudinală
 • ELENA STĂNCULESCU, Teoria inteligenţei multiple
 • VIRGINIA ROTĂRESCU, The brain – the organ of the psychic. The lesions / the defense mechanisms.
 • VIRGINIA ROTĂRESCU, FLORIN MARINESCU, Hipnoza, un posibil tratament al spasticităţii musculare
 • ELENA-CLAUDIA BIRIŞ, Reprezentarea tulburărilor psihice în filme. Prejudecăţi şi stereotipuri faţă de bolnavul psihic. I.
 • CORNELIA RADA, CONSTANTIN BĂLĂCEANU STOLNICI, Relaţiile sexuale în afara cuplului

PUNCTE DE VEDERE

 • ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Influenţă, persuasiune, jurnalism negativ
 • ŞTEFAN C, LIŢĂ, HEATHER E.P. CATTELL, Impactul operei lui R.B. Cattell asupra dezvoltării psihologiei ştiinţifice. II. 

 

↑SUS

 


 

Revista de Psihologie: 2007, t. 53, nr. 1-2


Revista de Psihologie

Tomul 53       2007        Nr. 1–2

 

SUMAR si rezumate [RO]         CONTENTS and abstracts [EN]

 


 

SUMAR

 

STUDII SI CERCETARI

 • ELENA STĂNCULESCU, Inteligenţa socială
 • LÁSZLÓ BRASSAI, BETTINA PIKÓ, MIRELA ROTUNDU COJOCARU, Rolul factorilor socio-demografici şi individuali în frecvenţa consumului de tutun şi alcool la adolescenţi
 • ANA-MARIA MARHAN, Proiectarea sarcinilor cognitive în interacţiunea om-calculator
 • CAMELIA POPA, Către un profil de personalitate jurnalistică
 • ADRIAN NECULAU, DANIELA VICTORIA ZAHARIA, MIHAI CURELARU,  Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar
 • MARIA NEAGOE, Metaforele conceptuale şi psihologia cognitivă a atenţiei selective
 • MARGARETA MODREA, De la Sinele psihanalitic la Self(ismul) contemporan. I.
 • ELENA-CLAUDIA BIRIŞ, Reprezentarea tulburărilor psihice în filme. Prejudecăţi şi stereotipuri faţă de bolnavul psihic. II.
 • VIRGINIA ROTĂRESCU, Creierul – leziuni organice şi mecanisme defensive  (cercetare preliminară)

CONTRIBUŢII METODOLOGICE

 • ADRIAN PRISĂCARU, Modelarea adaptativă şi recuperarea psihologică a personalului militar participant la misiuni internaţionale

PUNCTE DE VEDERE

 • ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, „Universalitatea” manipulării

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

 • Conferinţa Internaţională “Centenarul Psihologiei la Universitatea din  Bucureşti (Mihai Aniţei)

 

↑SUS


Revista de Psihologie: 2006, t. 52, nr. 1-2

 


Revista de Psihologie

Vol 52     2006    Nr. 1-2

Contents  [ RO, EN, FR ]

 

SUMAR

 

STUDII ŞI CERCETĂRI

 • MARGARETA MODREA, Caracteristici ale imaginii de sine în adolescenţă
 • MIHAI IOAN MICLE, Personalitate şi performanţă şcolară
 • ELENA STĂNCULESCU, Inteligenţa şi diferenţele de gen
 • DANIELA NEAGU, Morala universală şi inteligenţa morală
 • ŞTEFAN LIŢĂ, Psihoterapia mediată de tehnologie – dileme, principii, tendinţe
 • ELENA-CLAUDIA BIRIŞ, Aplicaţiile filmului artistic în psihoterapie. Modificarea distorsiunilor cognitive negative
 • ALEXANDRU D. IORDAN, Tehnici de consiliere psihologică
 • VIRGINIA ROTĂRESCU, A.V. CIUREA, LIGIA TĂTARU, Poate un traumatism cranio-cerebral minor să ne afecteze calitatea vieţii?

PUNCTE DE VEDERE

 

 • VIRGINIA ROTĂRESCU, ŞTEFAN MILEA, CONSTANTIN OANCEA, ELENA POPA-MIHALACHE, The profile of the families refusing preventive services and the reasons for this refusal

IN MEMORIAM

 • ŞTEFAN C, LIŢĂ, HEATHER E.P. CATTELL, Impactul operei lui R.B. Cattell asupra dezvoltării psihologiei ştiinţifice. I.


↑SUS