Program cercetare 2010

Program cercetare 2010


Programul de cercetare nr.2:

Sisteme interactive în identitatea personală şi vocaţională: factorii autorealizării personale


 

Proiectul nr.1:

Structuri aptitudinal-atitudinale ale studenţilor şi valori profesionale în alegerea-formarea carierei.


Proiectul nr.2:

Adaptabilitatea cross-culturală

Proiectul nr.3:

Eficienţă cognitivă şi performanţă umană în sarcini complexe


Proiectul nr.4:

MĂSURAREA ŞI ANALIZA CATEGORIILOR ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE - aplicaţii în modelarea variabilelor latente şi identificarea tipologiilor


Proiectul nr.5:

Riscul de recidivă la persoanele (majori/adulte) aflate în supravegherea serviciului de probaţiune. Identificarea factorilor psihosociali de risc.