Program cercetare 2011

Program cercetare 2011


Programul de cercetare nr.2:

Personalitate, identitǎţi şi competenţe în contextul integrǎrii europene.

Durata: 2011 – 2013

Coordonator: Grigore Nicola


Proiectul nr.1:

Modele psihologice ale identitǎţii europene.

  • Titular: Grigore Nicola
  • Durata: 2011 – 2013
  • Colectivul de cercetare: Grigore Nicola (cercetător asociat), Margareta Dincă, Ruxandra Gherghinescu, Bogdan Danciu, Bogdan Ionescu, Bunea Lucia, Bunea Petre.

Proiectul nr.2:

Dezvoltarea competenţelor profesionale de nivel înalt în contextul societăţii cunoaşterii.

  • Titular: Ana-Maria Marhan
  • Durata: 2011 – 2013
  • Colectivul de cercetare: Ana-Maria Marhan, Corneliu-Ştefan Liţă, Alexandru D. Iordan, Ion Juvinǎ (cercetǎtor asociat)

Proiectul nr.3:

Riscul de recidivă la persoanele (majore/adulte) aflate în supravegherea serviciului de probaţiune. Identificarea factorilor psihosociali de risc.

  • Titular: Mihai – Ioan Micle
  • Durata: 2011 – 2013
  • Colectivul de cercetare: Doina Ştefana Săucan, Mihai Ioan Micle, Camelia Popa, Georgeta Preda, Gabriel Ungureanu, Aurora Liiceanu (cercetător asociat)