Program cercetare 2011

Program cercetare 2011


Programul de cercetare nr.2:

Personalitate, identitǎţi şi competenţe în contextul integrǎrii europene.

Durata: 2011 – 2013

Coordonator: Grigore Nicola


Proiectul nr.1:

Modele psihologice ale identitǎţii europene.


Proiectul nr.2:

Dezvoltarea competenţelor profesionale de nivel înalt în contextul societăţii cunoaşterii.


Proiectul nr.3:

Riscul de recidivă la persoanele (majore/adulte) aflate în supravegherea serviciului de probaţiune. Identificarea factorilor psihosociali de risc.