Managementul calităţii în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”

 

Implementarea sistemului propriu de management al calităţii, fundamentat pe îndeplinirea cerinţelor din standardul de referinţă  SR EN ISO 9001:2001, este o decizie strategică a Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”. 

Pilonii sistemului de management al calităţii au fost stabiliţi in data de 30 iunie 2010, 

când prin decizia directorului Institutului, domnul academician Alexandru Surdu, au fost aprobate:

  • constituirea comisiei de lucru cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial, denumită Comisia pentru Evaluarea Calităţii şi Implementarea Standardelor (CEACS), componenţa şi atribuţiile acesteia;
  • Procedura Generală (PG-01) care reglementează instituirea sistemului de management al calităţii în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” (IFP AR), prin elaborarea, implementarea şi gestionarea procedurilor, regulamentelor, codurilor şi instrucţiunilor privind asigurarea calităţii, precum şi funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea Calităţii şi Implementarea Standardelor (CEACS) şi
  • înfiinţarea Registrului general al procedurilor, regulamentelor, codurilor şi instrucţiunilor cu aplicabilitate în Institutul de Filosofie si Psihologie “Constantin Radulescu-Motru”.

În cadrul sistemului de management al calităţii, definitivat de CEACS, pe parcursul a 2 ani, sunt descrise procesele şi activităţile relevante pentru Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, a căror îmbunătăţire este susceptibilă să conducă la creşterea performanţei organizaţiei noastre.

Codurile, regulamentele, procedurile generale, procedurile de sistem şi procedurile de lucru standardizate ţin seama atât de obiectivele generale, misiunea şi valorile Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, cât şi de situaţiile concrete din cadrul activităţii noastre. În proiectarea documentelor menţionate s-a ţinut seama de specificul procesului de cercetare, activităţilor financiar-contabile şi activităţilor de suport tehnic, precum şi de dispoziţiile normative naţionale şi europene aplicabile acestora.

Sistemul de management al calităţii instituit în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” cuprinde, aşadar, o abordare bazată pe procese. Procesele, academice şi administrative, reprezintă pentru noi un cumul de activităţi prin intermediul cărora elemente de intrare sunt transformate în elemente de ieşire (rezultate). Drept urmare, în proiectarea sistemului de management al calităţii am vizat identificarea, conducerea şi monitorizarea sistematică a proceselor din cadrul organizaţiei noastre, în scopul creşterii eficacităţii funcţionării Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, în acord cu cerinţele dinamice ale societăţii cunoaşterii şi cu evoluţia reglementărilor legislative ale cercetării şi educaţiei naţionale.

Aplicabilitatea sistemului de management al calităţii

Activităţile pentru care s-a implementat sistemul de management al calităţii, respectiv domeniul de activitate pentru care se aplică, sunt:

  • Activitatea: Cod CAEN 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
  • Domeniul: activităţi în ciclul de doctorat, activităţi de cercetare, dezvoltare şi consultanţă, activităţi postuniversitare şi învăţământ pe parcursul vieţii.

Obiectivele sistemului de management al calităţii

  • implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea efectivă şi continuă a sistemului de management al calităţii, în toate departamentele/laboratoarele şi celelalte compartimente funcţionale ale Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”;
  • asigurarea unor metode de control pentru creşterea eficacităţii practicilor şi activităţilor de asigurare a calităţii;
  • furnizarea unei baze documentate pentru auditarea internă şi externă a sistemului de management al calităţii;
  • asigurarea continuităţii sistemului de management al calităţii;
  • instruirea, formarea şi calificarea personalului privind cerinţele sistemului de management al calităţii şi metodele de aplicare ale acestuia.

Considerăm că  gradul de apreciere cu regulamente, coduri, proceduri generale, proceduri de sistem şi proceduri de lucru standardizate a activităţilor desfăşurate în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” este în prezent unul foarte bun. Eforturile managementului sunt direcţionate către implementarea efectivă a procedurilor în toate departamentele, laboratoarele şi compartimentele funcţionale ale organizaţiei.

De asemenea, trebuie să menţionăm că documentele sistemului propriu de management al calităţii sunt susceptibile de a suferi modificări sau completări, atunci când se modifică înseşi procesele care le-au generat sau când se amendează de către legiuitor cadrul normativ aplicabil diferitelor domenii reglementate prin proceduri.