Volume publicate în 2006

2006

Francoise Parot, Marc Richelle, Introducere în psihologie. Istoric şi metode. Traducere în limba română de Doina Ştefana Săucan. Editia a II-a. Bucureşti, Editura Humanitas, 2006.

Studiul psihologiei nu mai poate face azi abstracţie de originile istorice ale disciplinei şi nici de raporturile ei cu alte discipline umaniste conexe. De aceea, Françoise Parot si Marc Richelle au conceput această carte ca pe un dublu demers: într-o primă parte a volumului, psihologia este plasată în contextul istoric din care a apărut, subliniind legătura disciplinei ştiinţifice moderne cu trecutul ei filozofic şi continuitatea temelor psihologiei; în cea de-a doua parte sunt expuse principalele metode ale psihologei moderne şi rolul lor în dezvoltarea cercetărilor din zilele noastre. 

 Ruxandra Gherghinescu, Sinteze de psihologie socială, vol. I, Bucureşti, Editura Argument, 2006.

Dorindu-se ca prim volum dintr-o lucrare mai amplă, cartea debutează cu discutarea aspectelor teoretico-metodologice pe care le ridică psihologia socială, prin prisma cărora este apoi abordată construcţia socială a persoanei şi planul interpersonal, cu marea varietate de comportamente ce se desfăşoară la acest nivel. Abordarea teoretică este completată cu exemplificări şi explicaţii,  lucrarea adresându-se în special studenţilor.