Dr. Corneliu Ș. LIȚĂ


Mai multe informaţii: http://cslita.weebly.com


Dr. Liţă îmbină cariera de cercetător la IFPAR cu cea de practician în MAI. obţinut titlul de Doctor în Psihologie la Academia Română sub indrumarea profesorului Gheorghe Iosif şi a urmat diferite specializări în management (London School of Economics and Political Science, John F. Kennedy School of Government), metodologie (Leibniz Institute for the Social SciencesQuantitative Methods in the Social Sciences) şi consiliere psihologică (Albert Ellis Institute) 

 

Prezentări recente

Popescu, D., Ştefan, F., Liţă, S. (2014). Dezvoltarea rezilienţei la personalul din instituţiile de aplicare a legii: de la debriefing la abordările eclectice şi integrative, Convocarea Naţională a Psihologilor din Jandarmeria Română, 22-24 octombrie, Brasov. 

Liţă, S. (2014). Factori care influenţează percepţia eficienţei manageriale în unităţile militare. Simpozionul National de Psihologie al Politiei Romane, Bucuresti, 9-10 octombrie. 

Liţă, Ş, (2014). ORGANIZATIONAL DIAGNOSIS OF INTERPERSONAL DEVIANCE: development and validation of an assessment tool, Post-Doctoral and Early Career Scholars Workshop organised by European Group for Organizational Studies, Rotterdam, June 30 – July 01, 2014.

Liţă, S, (2014). HOW TO PREDICT THE FUTURE USING SCENARIO PLANNING AND DECISION ANALYSIS: a simulation study of industrial policy, Conferinta Nationala de Psihologie Industriala si Organizationala, Iasi.

Liţă, S., Scrieciu D., Ţoi, M. (2014). ELABORAREA UNUI INSTRUMENT DE MĂSURARE ACLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL ÎN UNITĂŢILE MILITARE, Conferinta Nationala de Psihologie Industriala si Organizationala, Iasi.

Liţă, Ş., (2014). A NEW STRATEGY TO DECREASE DISSIMULATION IN PERSONALITY ASSESSMENT: constrained ethical commitment. European Congress of Psychiatry, March 1-4, Munich.

Liţă, Ş., Liţă, A. (2014). What is more important in the perception of stress: hardiness or coping strategies? European Congress of Psychiatry, March 1-4, Munich.

Liţă, Ş., Scrieciu, D., Ţintea, T. (2014). ASSESSMENT OF DEVIANT WORKPLACE BEHAVIOUR IN MILITARY SETTING: development and validation of Interpersonal Deviance Scale.European Congress of Psychiatry, March 1-4, Munich.

 

Cursuri recente

Workshop Asistarea psihologica a militarilor participanti la misiuni in teatrele de razboi sustinut de profesor Jamie Hughes, Bucuresti, 6 Octombrie, 2014.

Workshop The Art of Academic Reviewing organizat de European Group for Organisational Studies, Rotterdam, 2 iulie, 2014.

Post-Doctoral and Early Career Scholars Workshop on Publishing and Reviewing Process organizat de European Group for Organisational Studies, Rotterdam, 30 iunie – 1 iulie, 2014.

Seminar pentru cercetatori How to publish in international journals organizat de Wiley, Bucureşti, 7 April, 2014.

Workshop Writing, publishing and reviewing a clinical paper susţinut deprofesor P. Munk-Jørgensen si profesor C. Lauber, Munich, 1 Martie, 2014.

Workshop Detecting simulated behaviour: methods, tools, applications organizat de Emotional Intelligence Academy, Paul Ekman International & Insider, Bucureşti, 12 Februarie, 2014.

Şcoală de vară Affective Sciences organizată de Swiss Center for Affective Sciences, Château de Bossey, 05 – 13 Iulie, 2013.

 

 

Lucrari publicate

A. Cărţi

Andreescu, I., Liţă, C.Ş. (coord.) (2006). Managementul Stresului Profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice, A doua ediţie. Bucureşti, Editura M.A.I., 335 pag.

Ştefan, B., Liţă, C.Ş., Mihalcea, A. (2001). Organizaţiile sindicale şi dilemele tranziţiei. Studii de psihosociologie organizaţională. Bucureşti, Editura BCS, 374 pag.

Ştefan, B., Suditu, A., Niţescu, D., Mihalcea, A., Liţă, C.Ş., Androsiac, E. (2001). Dimensiunile urii interetnice în secuime. Bucureşti, Editura BCS, 180 pag.

B. Capitole în cărţi

Liţă, Ş., Scrieciu, D., Ţintea, G., Ţoi, M. (2013). WORKPLACE AGRESIVITY: preliminary data regarding the development of a diagnosis tool. In Verza C., Mocanu, N., Alecu, P. (eds.) Directions and perspectives of psychological research and practice in organisational setting,  M.A.I. Publishing House, Bucharest.

Liţă S. (2008). Erori de măsurare în evaluarea personalităţii. In M. Argeşanu (eds.) Psihologie aplicată în domeniul ordinii şi siguranţei publice, Editura MAI.

Iosif, G., Marhan, A.M., Liţă, C.Ş. (2007). MENTAL MODELS: past insights and present applications. In Aniţei M (coord.), Centenarul Psihologiei la Universitatea Bucureşti, Editura UB, Romania.

Liţă, C.Ş. (2007). PSYCHOLOGICAL TESTS USED IN ROMANIA: old issues and new developments. In Aniţei M (coord.), Centenarul Psihologiei la Universitatea Bucureşti, Editura UB, Romania.

Neagu, C., Lita, C.Ş. (2007). Few legal issues concerning the psychological activity performed in law enforcement institutions. In Aniţei M (coord.), Centenarul Psihologiei la Universitatea Bucureşti, Editura UB, Romania.

Liţă, C.Ş., Grigoraş M. (2007). Determinanţi individuali ai stilurilor de conducere ale poliţiştilor. În Avram E & Creţu R (coord.) Psihologie managerială şi organizaţională în context european, Casa de editură a universităţii, Bucureşti.

Liţă, C.Ş. (2006). Utilizarea MMPI/MMPI-2 în domeniul ordinii şi siguranţei publice: o sinteză a studiilor din ultimii 50 de ani. In Stan A (coord.) Exigenţe şi standarde ale psihologiei aplicate, Casa Editorială Demiurg, Iaşi.

Liţă, C.Ş. Cattell H.E.P. (2006). Cattell Centenary: What can we learn from R.B. Cattell about applied psychology? In Stan A (coord.) Exigenţe şi standarde ale psihologiei aplicate, Casa Editorială Demiurg, Iaşi.

Liţă, C.Ş. (2005). Psihologia interacţiunii om-computer şi revoluţia ştiinţifică a psihoterapiei. În Iosif Gh., Marhan A. (coord.), Ergonomia cognitivă şi interacţiunea om-calculator, pag. 145-180, Bucureşti, Editura Matrix.

Liţă, C.Ş., Turc, D. (2004). Valoarea predictivă a MMPI-2 în selecţia personalului din trupele speciale. În Perţea Gh. (coord.), Psihologie aplicată în forţele armate, pag. 45-58, Bucureşti, Editura U.N.Ap.

Liţă, C. Ş., Stoian, B. (2004). Studiu asupra relevanţei şi adecvării MMPI2 în selecţia personalului ce participă la misiuni cu grad crescut de risc. În Perţea Gh. (coord.), Psihologie aplicată în forţele armate, pag. 58-75, Bucureşti, Editura U.N.Ap.

Liţă, C.Ş., Calotă, M. (2004). Influenţa diferenţelor individuale în gestionarea stresului la personalul care execută misiuni speciale. În Perţea Gh. (coord.), Psihologie aplicată în forţele armate, pag. 103-118, Bucureşti, Editura U.N.Ap.

Ionescu, G., Ungureanu, M., Liţă, Ş. (2002). Valenţele Inventarului Psihodinamic Roadmind în evaluarea psihologică a militarilor care îndeplinesc misiuni de mare risc. În Perţea Gh. (coord.), Psihologie aplicată în forţele speciale, pag. 73-91, Bucureşti, Editura AISM.

C. Articole apărute în reviste ştiinţifice

Liţă, C.Ş., (2011). The impact of theoretical construct validity on causal structure model within banking industry – a study of applied multivariate data analysis. Journal of Psychology, vol.57, no.3, Bucharest, Romanian Academy Publishing House

Liţă, C.Ş., (2010). The role of decision sciences in tackling complex organisational issues. Revista de Psihologie, t.56, nr.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş., (2009). Distorsionarea rezultatelor în selecţia personalului: analiza stilurilor de răspuns şi a efectelor acestora. Revista de Psihologie, t.55, nr.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş., Grigoraş M. (2007). The role of personality traits in police leader’s behavior. Polish Journal of Applied Psychology, vol 5, nr.1, Editura Universităţii Wroclaw.

Liţă, C.Ş. (2007). Solicitări psihice în activitatea personalului din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Revista de Psihologie, t.53, nr.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, Ş.C., Cattell, E.P.H. (2006). Impactul operei lui R.B.Cattell asupra dezvoltării psihologiei ştiinţifice. Revista de Psihologie, t.52, nr.1-2 şi nr.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş. (2006). Psihoterapia mediată de tehnologie, Revista de Psihologie, t.52, nr.1-2, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, Ş. (2005). Prezentarea celei de-a 8-a Conferinţe Europene de Evaluare Psihologică, 1-4 Septembrie, Budapesta, Revista de Psihologie Organizaţională, nr.2-3, Editura Polirom.

Cattell, E.P.H., Liţă, C.Ş. (2005). CATTELL CENTENARY: A celebration of one of the most influential psychologists of the 20th century. Revista de Psihologie, t.51, nr.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş., Stoian, B. (2005). O analiză comparativă a structurii factoriale a scalelor MMPI-2 în instituţiile guvernamentale americane şi româneşti. Revista de Psihologie, t.51, no.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş. (2004). Emotional issues assessment in law enforcement settings using mental imagery I. A convergent validity study of Roadmind, Revista de Psihologie, t.50, nr.1-2 şi nr.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş., Stoian B. (2004). Organizarea şi desfăşurarea activităţii de psihologie în instituţiile guvernamentale din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Revista de psihologie organizaţională, nr.4, Bucureşti, Editura Polirom.

Liţă, C.Ş., Mihalcea, A. (2003). Incursiuni în psihologia managerilor din industria petrolieră II. Analiză comparativă între directori şi liderii sindicali. Revista de psihologie, t.49, nr.3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş., Mihalcea, A. (2003). Incursiuni în psihologia managerilor din industria petrolieră I. Profilul psihologic al directorilor generali. Revista de psihologie, t.49, nr.1-2, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş. (2001). Figuri centrale ale organizaţiilor sindicale. Structuri de personalitate ale liderilor sindicali. Revista de psihologie, t.47, nr.1-2, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Liţă, C.Ş. (2001). Efectul de veridicitate şi posibilele sale mecanisme cauzale. Revista Psihologia, 64, 44‑48. Bucureşti, Editura Ştiinţă şi Tehnică.