Volume publicate în 2011

Aurora Liiceanu. Viaţa nu-i croită după calapod. Editura Polirom, Iaşi (224 p.), ISBN: 978-973-46-2072-2, 2011. 

Pornind de la întâmplări personale sau cunoscute de toată lumea, Aurora Liiceanu oferă o analiză subtilă a mecanismelor psihicului uman şi a unor fenomene şi comportamente tipice societăţii românesti actuale. Textele sale, adesea pline de umor, întotdeauna incitante, au subiecte dintre cele mai diverse, de la modernizarea satelor tradiţionale, dramele psihologice ale dezrădăcinaţilor şi degradarea societăţii, pâna la educaţia copiilor, superstiţiile moderne, faţa ascunsă a VIP-urilor, complicaţiile unor poveşti de dragoste şi nevoia obsedantă de admiraţie a multora dintre noi. 

Camelia Popa. Jurnalistul: personalitate şi profesie. Editura Universitară, Bucureşti (223p.) ISBN 978-606-591-205-2, 2011. 

Detestat şi deopotrivă adulat, uneori pentru acelaşi motiv – rosteşte adevăruri incomode – , dar cel mai adesea privit cu neutralitate de către semenii săi, jurnalistul reprezintă exponentul unei categorii profesionale eterogene, dificil de încadrat în tiparele profesiilor clasice. Privit când ca un boem fără leac, când ca un analist riguros, jurnalistul este, în cele din urmă, un „produs social” al timpului în care trăieşte, dar şi o individualitate bine conturată, cu un set de trăsături psihologice specifice care-i conferă succesul în profesie.

[ Cuprins ]  [ Rezumat ]