Cooperare transnationala pentru dezvoltarea de servicii specializate pentru intreprinderile mici si mijlocii: 

"INTERVENŢIA PSIHOLOGICĂ ŞI PREVENIREA CONFLICTELOR ÎN RECONCILIEREA VIEŢII DE FAMILIE ŞI VIAŢA PROFESIONALĂ"

  • Fondul Social European: Programului Operaţional „Dezvoltarea resurselor umane”
  • Axa prioritara 7: COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ ŞI INTERREGIONALĂ COMPONENTA 1: „FĂRĂ FRONTIERE
  • BG051PO001-7.0.01

Parteneri:

1. Institutul de cercetare a omului si a populaţiei - Academia Bulgară de Ştiinţe (beneficiarul proiectului)

2. Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” - Academia Română (Partener 1 în cadrul proiectului)

3. Asociaţia bulgară pentru administrare şi dezvotare a resurselor umane – ABADRU (Partener 2 în cadrul proiectului)

Durata proiectului: 01 mai 2012 - 01 dec 2013 (18 luni)