Comitet consultativ internaţional

Membri:

 • Dimitrov Bozhidar, Bulgarian Academy of Sciences
 • Ivan Brezina, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • John Harvey, Iowa University
 • Damian Kovac, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Daniela Kusa, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Thomas Oakland, University of Florida, SUA
 • Ida Prokopcakova, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Imrich Ruisel, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Michal Strizenec, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Ilie Puiu Vasilescu, Virginia University
 • Zisu Weintraub, Ministry of Public Security, Human Resources Division, Israel 

Comitetul de lectură

Membri:

 • Bianca Bogdana Archip - Universitatea Spiru Haret, București
 • Mihaela Chraif - Universitatea din București
 • Manuela Mihaela Ciucurel - Universitatea din Pitești
 • Elena Cocorada - Universitatea Tansilvania din Brașov
 • Diana Francisco  - Universitatea din București
 • Matei Georgescu - Universitatea Spiru Haret, București 
 • Alois Gherghuț - Universitatea Al. I. Cuza, Iași
 • Simona Maria Glăveanu - Universitatea Ecologică din București
 • Eugen Iordănescu - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
 • Oltea Joja -  Universitatea Titu Maiorescu, București
 • Julien Ferencz Kiss  - Universitatea din București 
 • Rodica Matei - Universitatea Spiru Haret, București, Romania
 • Brîndușa Orășanu - Universitatea Titu Maiorescu, București
 • Mariela Pavalache-Ilie - Universitatea Tansilvania din Brașov, Romania
 • Gabriela Popescu - Universitatea Spiru Haret, București, Romania
 • Viorel Robu - Universitatea Petre Andrei, Iași, Romania
 • Valentina Rujoiu - Universitatea din București
 • Paul Sârbescu - Universitatea de Vest, Timișoara
 • Elena Seghedin - Universitatea Al. I. Cuza, Iași
 • Maria Magdalena Stan  - Universitatea din Pitești
 • Zoia Vochiță - Colegiul Psihologilor din România
 • Doina Usaci - Universitatea Tansilvania din Brașov, Romania

Redactori

Membri:

 • Secretar general de redacţie: Maria Moţescu
 • Redactori: Georgeta Preda, Camelia Popa, Bogdan Danciu, Corneliu Ștefan Liță, Mihai Micle
 • Redactor (Editura Academiei): Iolanda Povară
 • Tehnoredactor (Editura Academiei): Doina Stoia

Colegiul de Redacţie


Revista de Psihologie este condusă de Consiliul editorial, cu sprijinul unui prestigios  Comitet consultativ internaţional. Specialişti de renume din ţară şi străinătate supervizează calitatea ştiinţifică a articolelor publicate şi asigură promovarea publicaţiei în mediile ştiinţifice din România şi pe plan internaţional.


Membrii Consiliului editorial au fost numiţi de conducerea Academiei Române, în şedinţa Prezidiului Academiei Române din data de 8.10.2009, prin Decizia nr. 73-74/2009 și, respectiv, 1.03.2011, prin Decizia nr. 219/2011,  cu avizul secţiei de specialitate (Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie).


Consiliul Editorial

Preşedinte:

 • Academician Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Redactor şef:

 • Constantin Voicu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Redactori şefi-adjuncţi:

 • Mihai Aniţei, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Adrian Neculau,  Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Doina-Ştefana Săucan, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

Membri:

 • Septimiu Chelcea, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Margareta Dincă, Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Psihologie
 • Mihai Golu, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Psihologie
 • Luminiţa Iacob, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Gheorghe Iosif, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Aurora Liiceanu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Marcela Luca, Universitatea Transilvania din Braşov, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
 • Ana-Maria Marhan, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Nicolae Mitrofan, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Gheorghe Neacşu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „ConstantinRădulescu-Motru”
 • Maria NeagoeUniversitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Grigore Nicola, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
 • Mihaela Roco, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Elena Stănculescu, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Ursula Şchiopu, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei