Program cercetare 2011

Program cercetare 2011


Programul de cercetare nr.2:

Personalitate, identitǎţi şi competenţe în contextul integrǎrii europene.

Durata: 2011 – 2013

Coordonator: Grigore Nicola


Proiectul nr.1:

Modele psihologice ale identitǎţii europene.

 • Titular: Grigore Nicola
 • Durata: 2011 – 2013
 • Colectivul de cercetare: Grigore Nicola (cercetător asociat), Margareta Dincă, Ruxandra Gherghinescu, Bogdan Danciu, Bogdan Ionescu, Bunea Lucia, Bunea Petre.

Proiectul nr.2:

Dezvoltarea competenţelor profesionale de nivel înalt în contextul societăţii cunoaşterii.

 • Titular: Ana-Maria Marhan
 • Durata: 2011 – 2013
 • Colectivul de cercetare: Ana-Maria Marhan, Corneliu-Ştefan Liţă, Alexandru D. Iordan, Ion Juvinǎ (cercetǎtor asociat)

Proiectul nr.3:

Riscul de recidivă la persoanele (majore/adulte) aflate în supravegherea serviciului de probaţiune. Identificarea factorilor psihosociali de risc.

 • Titular: Mihai – Ioan Micle
 • Durata: 2011 – 2013
 • Colectivul de cercetare: Doina Ştefana Săucan, Mihai Ioan Micle, Camelia Popa, Georgeta Preda, Gabriel Ungureanu, Aurora Liiceanu (cercetător asociat)

Program cercetare 2010

Program cercetare 2010


Programul de cercetare nr.2:

Sisteme interactive în identitatea personală şi vocaţională: factorii autorealizării personale


 

Proiectul nr.1:

Structuri aptitudinal-atitudinale ale studenţilor şi valori profesionale în alegerea-formarea carierei.

 • TITULAR: MIHAELA CAMELIA POPA
 • DURATA: 2007 – 2009 (cu prelungire până în 2010, aprobată în cadrul Consiliului Ştiinţific al Institutului)
 • Colectivul de cercetare: Mihaela Camelia Popa, Gheorghe Neacsu, Aurora Liiceanu, Doina-Ştefana Săucan, Micle Mihai Ioan, Andra Bolohan, Georgeta Preda

Proiectul nr.2:

Adaptabilitatea cross-culturală

 • TITULAR: Grigore Nicola
 • DURATA: 2007 – 2009 (cu prelungire până în 2010, aprobată în cadrul Consiliului Ştiinţific al Institutului)
 • Colectivul de cercetare: Grigore Nicola (cercetător asociat), Adrian Neculau (cercetător asociat), Margareta Dincă, Bogdan Danciu, Ruxandra Gherghinescu, Ionescu Bogdan, Gabriel Ungureanu, Bunea Lucia, Bunea Petre.

Proiectul nr.3:

Eficienţă cognitivă şi performanţă umană în sarcini complexe

 • TITULAR: Ana-Maria Marhan
 • DURATA: 2008 – 2009 (cu prelungire până în 2010, aprobată în cadrul Consiliului Ştiinţific al Institutului)
 • Colectivul de cercetare: Ana-Maria Marhan, Alexandru D. Iordan, Corneliu-Ştefan Liţă

Proiectul nr.4:

MĂSURAREA ŞI ANALIZA CATEGORIILOR ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE - aplicaţii în modelarea variabilelor latente şi identificarea tipologiilor

 • TITULAR: Ştefan Liţă
 • DURATA: 2008 – 2010
 • Colectivul de cercetare: Ştefan Liţă
 • Consultanţi externi:  Alexander von Eye, Michigan State University
  Linda Collins şi Stephanie T. Lanza, Pennsylvania State University
  Jacques Hagenaars, Tilburg University

Proiectul nr.5:

Riscul de recidivă la persoanele (majori/adulte) aflate în supravegherea serviciului de probaţiune. Identificarea factorilor psihosociali de risc.

 • TITULAR: Doina Ştefana Săucan
 • DURATA: 2010 – 2012
 • Colectivul de cercetare: Doina Ştefana Saucan, Mihai Ioan Micle,  Aurora Liiceanu (cercetător asociat)

Granturi obţinute în anul 2007

 


Granturi obţinute în anul 2007


Evaluarea factorilor de impact asupra performanţelor academice şi propunerea unui program de creştere a calităţii învăţământului superior

 • Colectiv: Margareta Dincă (Director), Grigore Nicola, Bogdan Danciu, Ruxandra Gherghinescu
 • Durata: 2007 – 2008

 


Individualitate şi vulnerabilitate la recidivă în delincvenţa juvenilă la tineri

 • Colectiv: Doina Ştefana Saucan (Director), Aurora Liiceanu, Ioan Mihai Micle
 • Durata: 2007 – 2008

 


Rezolvarea problemelor complexe

 • Colectiv: Ana Maria Marhan (Director), Alexandru Iordan, Mihai Ioan Micle, Stefan Liţă
 • Durata: 2007 – 2008

 


 

Proiecte si teme de cercetare realizate in anul 2009


Proiecte si teme de cercetare realizate in anul 2009


Proiectul nr. 1: Structuri aptitudinal-atitudinale ale studenţilor şi valori profesionale în alegerea-formarea carierei

 • Titularul proiectului: Camelia Popa
 • Colectiv: Mihaela Camelia Popa, Gheorghe Neacsu, Aurora Liiceanu, Doina-Ştefana Săucan, Andra Bolohan, Preda Georgeta
 • Durata: 2007 – 2009

 


Proiectul nr. 2: Adaptabilitatea cross-culturală

 • Titularul proiectului: Grigore Nicola

 • Colectiv: Grigore Nicola, Adrian Neculau, Margareta Dincă, Bogdan Danciu,  Ruxandra Gherghinescu, Ionescu Bogdan, Gabriel Ungureanu, Bunea Lucia
 • Durata: 2007 – 2009

 


Proiectul nr. 3 :  Eficienţă cognitivă şi performanţă umană în sarcini complexe

 • Responsabil: Ana-Maria Marhan
 • Colectiv: Ana-Maria Marhan, Alexandru D. Iordan, Corneliu-Ştefan Liţă, Mihai Ioan Micle

 


Proiectul de cercetare nr. 4: MĂSURAREA ŞI ANALIZA CATEGORIILOR ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE - aplicaţii în modelarea variabilelor latente şi identificarea tipologiilor

 • TITULAR: Ştefan Liţă
 • Colectivul de cercetare: Ştefan Liţă
 • Consultanţi externi:  Alexander von Eye, Michigan State University
  Linda Collins şi Stephanie T. Lanza, Pennsylvania State University
  Jacques Hagenaars, Tilburg University